Regretas Dixitais. Sumas e restas con unidades, decenas e centenas

Visto: 237 veces
Votos
Aínda sen votos

2019-12-10

ilustrativo. Sumas y restas con unidades, decenas y centenas

Materia: Matemáticas

Descrición: Contido manipulativo baseado en regretas dixitais en 3D, orientado á aprendizaxe de conceptos matemáticos complexos a través da manipulación. As actividades facilitan a incorporación progresiva de coñecementos matemáticos de distintos niveis.
Este contido inclúe un taboleiro dinámico para descompoñer os números en unidades, decenas e centenas, distribuídas en columnas distintas para traballar os cálculos. Cada columna outorga un valor posicional ás regretas e automatiza o seu movemento dunha a outra segundo a operación que se estea realizando.

Tipo de recursos:

  • Laboratorio virtual.

Aclaracións:

  • Dispoñibles dous modos: regretas cuisionaire e María Antonia Canalls.
  • O contido está en castelán, con opción de cambio de idioma ao galego.

Outras características:

  • Sistemas de guía para o alumnado que ofrecen vídeos ao detectar o tipo de actividade que se está realizando.

Contidos relacionados:

Regretas Dixitais. Sumas e restas con unidades, decenas e centenas

Visto: 0 veces
Votos
Aínda sen votos
2019-12-10
imaxe
ilustrativo. Sumas y restas con unidades, decenas y centenas

Materia: Matemáticas

Descrición: Contido manipulativo baseado en regretas dixitais en 3D, orientado á aprendizaxe de conceptos matemáticos complexos a través da manipulación. As actividades facilitan a incorporación progresiva de coñecementos matemáticos de distintos niveis.
Este contido inclúe un taboleiro dinámico para descompoñer os números en unidades, decenas e centenas, distribuídas en columnas distintas para traballar os cálculos. Cada columna outorga un valor posicional ás regretas e automatiza o seu movemento dunha a outra segundo a operación que se estea realizando.

Tipo de recursos:

  • Laboratorio virtual.

Aclaracións:

  • Dispoñibles dous modos: regretas cuisionaire e María Antonia Canalls.
  • O contido está en castelán, con opción de cambio de idioma ao galego.

Outras características:

  • Sistemas de guía para o alumnado que ofrecen vídeos ao detectar o tipo de actividade que se está realizando.

Contidos relacionados:

Ficheiros relacionados
Recursos relacionados
Categoría personalizada
Dirixido a alumnado de Educación Primaria (5º e 6º) para adquirir e afondar nos conceptos matemáticos. Pódese empregar en Educación Secundaria Obrigatoria (1º a 4º ESO) para o seu repaso.