Regretas Dixitais. Familiarización

Visto: 0 veces
2020-06-09

Materia: Matemáticas

Descrición: Contido manipulativo baseado en regretas dixitais en 3D, orientado á aprendizaxe de conceptos matemáticos complexos a través da manipulación. As actividades facilitan a incorporación progresiva de coñecementos matemáticos de distintos niveis.
Este contido inclúe actividades iniciais de recoñecemento e experimentación con regretas baseadas na construción de formas e figuras.

Tipo de recursos: 

  • Laboratorio virtual.

Aclaracións: 

Regretas Dixitais. Sumas e restas

Visto: 0 veces
2020-06-09

Materia: Matemáticas

Descrición: Contido manipulativo baseado en regretas dixitais en 3D, orientado á aprendizaxe de conceptos matemáticos complexos a través da manipulación. As actividades facilitan a incorporación progresiva de coñecementos matemáticos de distintos niveis.
Este contido inclúe actividades de descomposición de números e de cálculo de sumas e restas. 

Tipo de recursos: 

  • Laboratorio virtual.

Aclaracións

Regretas Dixitais. Modo de experimentación libre

Visto: 0 veces
2020-06-04

Materia: Matemáticas

Descrición: Contido manipulativo baseado en regretas dixitais en 3D, orientado á aprendizaxe de conceptos matemáticos complexos a través da manipulación. As actividades facilitan a incorporación progresiva de coñecementos matemáticos de distintos niveis.
Este contido inclúe actividades iniciais de recoñecemento e experimentación con regretas baseadas na construción de formas e figuras.

Tipo de recursos:

  • Laboratorio virtual.

Aclaracións:

Regretas Dixitais. Multiplicación

Visto: 0 veces
2019-12-10

Materia: Matemáticas

Descrición: Contido manipulativo baseado en regretas dixitais en 3D, orientado á aprendizaxe de conceptos matemáticos complexos a través da manipulación. As actividades facilitan a incorporación progresiva de coñecementos matemáticos de distintos niveis.
Este contido inclúe actividades para a aprendizaxe dos conceptos ligados ao cálculo de multiplicacións: táboas de multiplicar, múltiplos, multiplicacións, minimo común denominador (mcd) e mínimo común múltiplo (mcm).

Tipo de recursos: