Saltar navegación

Definición

Actividade de lectura

VELOCIDADE

A CAPACIDADE FÍSICA DA VELOCIDADE

A velocidade é a capacidade física que nos permite realizar as actividades motrices no menor tempo posible, ou despois de responder a un sinal determinado coa máxima eficacia.

Tamén é a magnitude que obtemos despois de dividir o espazo polo tempo, polo que é unha capacidade que podemos entrenala e exercitala en todas as actividades e modalidades deportivas onde pocuramos realizar os movementos o más rápido do xeito máis eficaz.

  • Como sabedes, dende o punto de vista da física mecánica, a velocidade defínese como a ecuación de "velocidade = espazo / tempo".
  • O nivel da velocidade co que executamos os movementos é fundamental para o rendemento deportivo na maioría dos casos. É a capacidade que permítenos saltar máis alto, lanzar máis lonxe e o máis forte posible.

VELOCIDADE DE REACCIÓN

Fotografía dunha alumna exercitando a velocidade de reacción Física.Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0

COMPROBA A TÚA VELOCIDADE E COMPRENSIÓN LECTORA

Ordena as frases.

  • A velocidade é a capacidade física que nos permite realizar as actividades motrices no menor tempo posible, ou despois de responder a un sinal determinado coa máxima eficacia.
  • Tamén é a magnitude que obtemos despois de dividir o espazo polo tempo, polo que é unha capacidade que podemos entrenala e exercitala en todas as actividades e modalidades deportivas onde pocuramos realizar os movementos o más rápido do xeito máis eficaz.
  • Como sabedes, dende o punto de vista da física mecánica, a velocidade defínese como a ecuación de "velocidade = espazo / tempo".
  • O nivel da velocidade co que executamos os movementos é fundamental para o rendemento deportivo na maioría dos casos.
  • É a capacidade que permítenos saltar máis alto, lanzar máis lonxe e o máis forte posible.

Comprobar

Correcto!

Síntoo... a resposta correcta é:

Feito con eXeLearning (Nova ventá)