Saltar navegación

ACELERACIÓN

CAPACIDADE DE XERAR FORZA AO MOVEMENTO.

A aceleración implica variación da velocidade ao longo do tempo coa finalidade de conquerir a maior velocidade e ritmo desta no exercicio ou práctica deportiva. Esta capacidade vai depender da propia forza do individuo e doutros moitos factores entre os que atopamos o propio sistema muscular, o tipo de fibras predominantes, a elasticidade, a coordinación, a idade, o sexo e como non o adestramento ou a propia técnica.

.

.

.

saída tacos

.

.

.

pimer movemento paa eguerse na saídade tacos

equerse na saída de tacos
Fotografías dunha alumna exercitando a velocidad nunha sesión de Educación Física .Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0

 Diferentes exemplos de exercicios de aceleración dunha alumna nunha sesión de Educación Física.Licenza Creative Commons Recoñecemento Compartir igual 4.0

Feito con eXeLearning (Nova ventá)