Saltar navegación

AVALIACIÓN

A continución podemos realizar as probas teóricas e prácticas para entender e valorar a nosa propia capacidade da velocidade:

Pregunta

Cal é a definición verdadeira da velocidade?

Respostas

É  a capacidade física que nos permite realizar as actividades motrices no menor tempo posible, ou despois de responder a un sinal determinado coa máxima eficacia.

É  a capacidade neuromuscular que permítenos aumentar a rapidez do noso propio corpo, fundamentalmente pola tensión intramuscular xerada de xeito estático ou dinámico.

É a magnitude que obtemos despois de dividir o tempo polo espazo, polo que é unha capacidade que podemos entrenala e exercitala en todas as actividades e modalidades deportivas. 

Pregunta

Como clasificamos a velocidade?

Respostas

pola súa intensidade e duración do desprazamento e da reacción ante un estímulo.

pola distancia percorrida nun tempo determinado (de desprazamento), polo estímulo visual auditivo ou táctil(de  reacción), e polo movemento global ou segmentaria do corpo(xestual).

pola existencia de movemento ou non, e polo tipo de contracción muscular no desprazamento.

Pregunta

Cando falamos de resistencia á velocidade na Educación Física, realmente nos referimos á:

Respostas

a capacidade máxima dos músculos para realizar un desprazamento no espazo.

o resultado de aplicar a forza, a velocidade e a coordinación durante un esforzo.

o tempo no que unha persoa é capaz de manter un nivel de velocidade determinado. 

Pregunta

Cáles son os tipos de velocidade:

Respostas

máxima, explosiva, de reacción, xestual e de desprazamento.

de reacción(sinxela e complexa), xestual(global e segmentaria) e de desprazamento(máxima, aceleración, deceleración e resistencia).

 pasiva, activa, de reacción, xestual, de desprazamento, máxima, aceleración e resistencia.

Pregunta

Cáles son as fundamentais probas de valoración da velocidade?

Respostas

as de 10x5 metros, as de aceleración de 30 metros e a da velocidade xestual.

as dos lanzamentos, a dos saltos (vertical e horizontal), e a xestual

a dos saltos, a xestual e a de 60 metros lisos.

Habilitar JavaScript

TEST DE VELOCIDADE: MEDICIÓN

Elixe un dos test da velocidade vistos nas probas de valoración anteriores, para realizalos coas compañeiras e compañeiros. Para elo elixe a unha persoa que cronometrará o tempo e anotará o resultado tras consultar as correspondentes táboas.

test        

Feito con eXeLearning (Nova ventá)