Saltar navegación

Rúbrica: as dinámicas e a interacción social

Interacción social e participación nas dinámicas de aula

Dinámicas en O PITIÑO QUE LEVABA MEDIO OVO NA CABEZA
 4 Moi bo3 Bo2 Aceptable1 Debe mellorar
Participación e colaboraciónTen interese en participar de xeito activo (4)Ten moderado interese en participar de xeito activo (3)Só en ocasións mostra interese en participar de xeito activo ou ben mostra unha actitude dominante (2)Participa pouco ou de xeito pasivo ou a súa actitude é demasiado dominante (1)
Respecto das normas de interacciónRespecta de boa gana e adecuadamente as normas acordadas (4)Respecta con certa dificultade as normas acordadas (3)Respecta só ás veces as normas acordadas (2)Respecta en raras ocasións as normas acordadas (1)
Colaboración entre iguaisColabora e axuda cando pode (4)Ás veces colabora e axuda (3)Poucas veces colabora e axuda (2)Rara vez colabora e axuda (1)
Asunción de funcions e responsabilidadesCumpliu moi ben coa responsabilidade ou tarefa atribuída (4)Cumpliu bastante ben coa responsabilidade ou tarefa atribuída (3)Cumpliu o suficiente coa responsabilidade ou tarefa atribuída (2)Non cumpliu o suficiente coa responsabilidade ou tarefa atribuída (1)

CEDEC. Dinámicas en O PITIÑO QUE LEVABA MEDIO OVO NA CABEZA (CC BY-SA)

  • Actividade
  • Nome
  • Data
  • Puntuación
  • Notas
  • Reiniciar
  • Imprimir
  • Aplicar
  • Nova ventá

Project-Id-Version: eXeLearning 2.6Report-Msgid-Bugs-To: POT-Creation-Date: 2021-05-04 18:24+0200PO-Revision-Date: 2021-04-25 19:19+0200Last-Translator: Pablo Nimo Liboreiro Language: glLanguage-Team: eXeLearning.net Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=utf-8Content-Transfer-Encoding: 8bitGenerated-By: Babel 2.4.0