Saltar navegación

Avaliación

Neste apartado podes atopar instrumentos de avaliación para valorar o alumnado nas actividades propostas e tamén a súa participación nas dinámicas e a súa interacción social na aula.

Son rúbricas de emprego fácil e áxil. Deste xeito podes ver facilmente que aspectos reforzar e que tipo de actividade repetir ou, en cambio, evitar noutras unidades didácticas.

Como sabes, integrar a avaliación no proceso de ensinanza-aprendizaxe é fundamental para ir adaptando a programación de aula durante o ano escolar. 

Mestra con papeis
        Pixabay. Mestra (CC0)
Mestre
Pixabay. Mestre (CC0)
Ademais das anteriores rúbricas, no apartado seguinte, podes valorar a unidade didáctica mesma: os seus puntos fortes e as súas carencias. 

Project-Id-Version: eXeLearning 2.6Report-Msgid-Bugs-To: POT-Creation-Date: 2021-05-04 18:24+0200PO-Revision-Date: 2021-04-25 19:19+0200Last-Translator: Pablo Nimo Liboreiro Language: glLanguage-Team: eXeLearning.net Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=utf-8Content-Transfer-Encoding: 8bitGenerated-By: Babel 2.4.0