Saltar navegación

Actividades fóra da aula

Rúbrica para actividades fóra da aula

Traballando fóra da aula
 Moi boBoAceptableDebe mellorar
DesprazamentoMantén a orde e segue as indicacións dadas (2.5)Mantén bastante ben a orde e segue as indicacións dadas (1.75)Cústalle manter a orde e seguir as indicacións (1.50)Non mantén suficientemente a orde nin segue as instrucións (1.25)
Atención ás instrucións da actividadeMantén a atención durante as instrucións e procura aterse a elas (2.5)Mantén ás veces a atención durante as instrucións e procura aterse a elas (1.75)Mantén poucas veces a atención durante as instrucións e procura aterse a elas (1.50)Ten dificultade en manter a atención durante as instrucións e para aterse a elas (1.25)
ResponsabilidadeCompórtase de xeito responsable (2.5)Compórtase case sempre de xeito responsable (1.75)Ás veces o seu comportamento non é responsable (1.50)O seu comportamento non é responsable (1.25)
AutonomíaTraballa sen recurrir en exceso á axuda adulta (2.5)Traballa recurrindo con certa frecuencia á axuda adulta (1.75)É bastante dependente no seu traballo (1.50)Precisa un seguimento para que realice o traballo (1.25)
IntereseMostra interese en case todos os tipos de actividades e disfruta con elas (2,5)É selectivo/a no seu interese (1,75)Só se interesa e disfruta cando a actividade lle gusta (1,50)Mostra interese rara vez (1,25)
  • Actividade
  • Nome
  • Data
  • Puntuación
  • Notas
  • Reiniciar
  • Imprimir
  • Aplicar
  • Nova ventá

Project-Id-Version: eXeLearning 2.6Report-Msgid-Bugs-To: POT-Creation-Date: 2021-05-04 18:24+0200PO-Revision-Date: 2021-04-25 19:19+0200Last-Translator: Pablo Nimo Liboreiro Language: glLanguage-Team: eXeLearning.net Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=utf-8Content-Transfer-Encoding: 8bitGenerated-By: Babel 2.4.0