Saltar navegación

Contidos

Contidos no conto: A vaquiña Petra.

1. Os animais próximos ao ser humano.

2. A importancia do mundo rural.

3. Ecoloxía. Ecosistema.

3. Arte galega. Algúns nomes de artistas relevantes. Arte abstracta.

4. As estacións do ano.

5. A vocación profesional.

6. A diversidade de talentos e habilidades. Formas de intelixencia.

7. A automotivación: ter unha idea propia, un soño.

8. A capacidade de ilusionarse, desfrutar e xogar coa arte e a música, fonte de felicidade.

9. A diversidade como riqueza persoal e social.

Cabeza de vaca de cores a modo de mosaico debuxado
                           Pixabay. Mosaico (CC0)

Estes son os contidos que se tocan de forma explícita ou implícita, sexa mediante as actividades de aula, sexa mediante os xogos interactivos, ou ben no mesmo conto. Convén coñecer actividades e xogos para saber que nivel se require ao alumnado nestes contidos e así valorar se son idóneos e encaixan no momento do curso.

Project-Id-Version: eXeLearning 2.6Report-Msgid-Bugs-To: POT-Creation-Date: 2021-05-04 18:24+0200PO-Revision-Date: 2021-04-25 19:19+0200Last-Translator: Pablo Nimo Liboreiro Language: glLanguage-Team: eXeLearning.net Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=utf-8Content-Transfer-Encoding: 8bitGenerated-By: Babel 2.4.0