Saltar navegación

'Aprendo Programando' as etapas xeográficas do Camiño de Santiago. Xacobeo 2021

Obxectivos

Imos crear un pequeno xogo en Scratch onde un peregrino/a percorra as diferentes etapa xeográficas do camiño francés de Santiago.

 • Identificar diferencias xeográficas na paisaxe dos diferentes tramos do camiño de Santiago.
 • Programar un videoxogo sinxelo en Scratch, incluíndo:
  • Debuxar e/ou incorporar obxectos.
  • Importar fondos.
  • Programar unha interacción sinxela co teclado.
  • Creación e programación de clons.
  • Creación de variables.
  • Cambios de fondo no escenario empregando diferentes condicións e condicionais aniñados