Artefactos informáticos: UD3 Fluxogramas e Pseudocódigo

Visto: 102 veces
Votos
Media: 5 (1 voto)

2021-12-09

artefactos

Unidade 3 dunha secuencia didáctica sobre programación informática para o primeiro ciclo da ESO enfocada á creación de artefactos dixitais por parte do alumnado como elementos propios do currículo das diferentes materias do ciclo. Contén SCORM.

Artefactos informáticos: UD3 Fluxogramas e Pseudocódigo

Visto: 0 veces
Votos
Media: 5 (1 voto)
2021-12-09
imaxe
artefactos

Unidade 3 dunha secuencia didáctica sobre programación informática para o primeiro ciclo da ESO enfocada á creación de artefactos dixitais por parte do alumnado como elementos propios do currículo das diferentes materias do ciclo. Contén SCORM.

Recursos relacionados