Portada Repositorio de contidos educativos

1945 - 1956 de 1964

Curso de iniciación al español para extranjeros

22/10/2010

Lingua castelá e literatura
Curso de iniciación á lingua española destinado ao alumnado estranxeiro con escaso nivel cultural e educativo.
5º Curso Educación Primaria
22/10/2010
17 Veces

As actividades no medio natural.

22/10/2010

Educación Física
Unidade didáctica para traballar actividades no medio natural.
5º Curso Educación Primaria
22/10/2010
9 Veces

Iniciación os xogos alternativos

22/10/2010

Educación Física
Unidade didáctica para traballar ós xogos alternativos.
5º Curso Educación Primaria
22/10/2010
13 Veces

Miniatlas xeobotánico de Galicia

21/10/2010

Coñecemento do medio
Trabállase con espazos relacionados coa xeobotánica de Galicia: vexetación, e hábitats e espazos protexidos.
5º Curso Educación Primaria
21/10/2010
23 Veces

Dislalias

21/10/2010

Lingua galega e literatura
O obxectivo deste traballo é permitir aos profesionais de Audición e Linguaxe ofrecerlle ao alumnado co que deben tratar, unha intervención máis amena para o tratamento das dislalias.
5º Curso Educación Primaria
21/10/2010
108 Veces

A cuarta dimensión

20/10/2010

Matemáticas
O matemático Ludwig Schläfli fálanos de obxectos na cuarta dimensión e preséntanos un desfile de poliedros regulares en dimensión 4, obxectos estraños de 24, 120 e mesmo 600 caras.
1º Curso Educación Secundaria
20/10/2010
12 Veces

Fibración

20/10/2010

Matemáticas
O matemático Heinz Hopf explica o seu "fibración". Constrúe, usando números complexos, bonitas superestruturas de cí­rculos no espazo.
1º Curso Educación Secundaria
20/10/2010
22 Veces

Suma y resta con decimales (I)

19/10/2010

Matemáticas
Entender a utilidade dos números decimais. Saber ler e escribir un número decimal. Comprender o valor dun número decimal. Saber ordenar números decimais. Realizar sumas e restas de números decimais e…
1º Curso Educación Secundaria
19/10/2010
43 Veces

Operaciones con números naturales II

19/10/2010

Matemáticas
Identificar os valores que sexan números naturais, e comprender o concepto de multiplicación e de división de dous números naturais. Entender a división como a operación inversa da multiplicación. A…
5º Curso Educación Primaria
19/10/2010
31 Veces

Operaciones con números naturales I

19/10/2010

Matemáticas
Identificar os valores que sexan números naturais e representalos graficamente sobre unha recta; ordenar, sumar e restar números naturais.
5º Curso Educación Primaria
19/10/2010
12 Veces

Superficies. Geometría plana

19/10/2010

Matemáticas
Calcular a área dunha figura. Desenvolver intuitivamente a fórmula da área dos paralelogramos. Coñecer e aplicar a fórmula da área do rectángulo, do cadrado e do rombo. Coñecer e aplicar a fórmula da…
5º Curso Educación Primaria
19/10/2010
24 Veces

A visita a Cova da Ceza

19/10/2010

Coñecemento do medio
Visita a Cova da Ceza (Serra do Courel) como parte da programación do centro en xeral, e do departamento de Bioloxia e Xeoloxia en particular, por parte dun grupo de alumnos acompañados por…
5º Curso Educación Primaria
19/10/2010
15 Veces