Portada Repositorio de contidos educativos

1933 - 1941 de 1941

A visita a Cova da Ceza

19/10/2010

Coñecemento do medio
Visita a Cova da Ceza (Serra do Courel) como parte da programación do centro en xeral, e do departamento de Bioloxia e Xeoloxia en particular, por parte dun grupo de alumnos acompañados por…
5º Curso Educación Primaria
19/10/2010
10 Veces

Geometría con regla y compás

18/10/2010

Matemáticas
Nesta unidade ensí­nanse algúns dos procedementos máis elementais de trazado de construcións xeométricas no plano, con regra e compás.
1º Curso Educación Secundaria
18/10/2010
18 Veces

Fracciones

13/10/2010

Matemáticas
Unidade didáctica interactiva. Proxecto EDAD.
1º Curso Educación Secundaria
13/10/2010
17 Veces

Vial-Test

05/10/2010

Educación Física
Actividade encamiñada a comprobar os coñecementos do alumnado sobre educación viaria.
5º Curso Educación Primaria
05/10/2010
36 Veces

Fábulas de Esopo

05/10/2010

Lingua galega e literatura
Partindo dunhas fábulas de Esopo, trabállanse os compoñentes seguintes: procura e tratamento da información, comprensión e expresión con textos, exposición escrita e en soporte informático.
5º Curso Educación Primaria
05/10/2010
32 Veces

Europa en movimiento

05/10/2010

Ciencias Sociais
Cartel no que se ilustran os 25 eventos principais da integración europea desde o final da Segunda Guerra Mundial ata 2007, xunto cos aspectos da vida cotiá e sucesos históricos dese perí­odo.
3º Curso Educación Secundaria
05/10/2010
45 Veces

Servidor de mapas

04/10/2010

Coñecemento do medio
Colección de mapas de uso libre. Inclúe mapas en formato bitmap e en formato vectorial para poder ser editados e modificados doadamente.
5º Curso Educación Primaria
04/10/2010
42 Veces

Webquest: o magosto

29/09/2010

Lingua galega e literatura
O magosto é a festa de exaltación da castaña que leva asociados moitos elementos presentes en diversos ritos e tradicións da nosa Comunidade. Na presente webquest o alumnado terá que procurar…
5º Curso Educación Primaria
29/09/2010
70 Veces

Britten

29/09/2010

Música
Actividades sobre os instrumentos da orquestra e análise dunha fuga baseadas na obra "Guía de orquesta para jóvenes".
5º Curso Educación Primaria
29/09/2010
33 Veces