Visto: 50 veces
Votos
Aínda sen votos

2010-12-28

500 actividades Clic

É un conxunto de 500 actividades Clic agrupadas en 40 paquetes. Están pensadas para o alumnado da ESO (12 - 16 anos). No seu deseño tentáronse cubrir tódolos contidos e obxectivos relacionados coa xeometría non analítica da currícula da área de matemáticas para ESO. Pode ser utilizado tamén na área de Educación Visual e Plástica, e moitas das súas actividades son aproveitables no Ensino Primario.

XeoClic

Visto: 0 veces
Votos
Aínda sen votos
2010-12-28
imaxe
500 actividades Clic

É un conxunto de 500 actividades Clic agrupadas en 40 paquetes. Están pensadas para o alumnado da ESO (12 - 16 anos). No seu deseño tentáronse cubrir tódolos contidos e obxectivos relacionados coa xeometría non analítica da currícula da área de matemáticas para ESO. Pode ser utilizado tamén na área de Educación Visual e Plástica, e moitas das súas actividades son aproveitables no Ensino Primario.