Curso de Grego I

Visto: 0 veces
2024-04-22

Este recurso comprende 12 unidades didácticas, formadas cada unha delas por aspectos correspondentes aos diferentes bloques do currículo da materia de Grego I (1º Bacharelato). Cada unidade didáctica componse dos seguintes apartados:

1. Lectura guiada de textos da Grecia clásica

2. Contidos culturais: históricos, sociais e culturais do mundo helénico

3. Aspectos de morfoloxía

4. Aspectos de sintaxe

Deportes na Escola: Shuttleball ou Volantón

Visto: 0 veces
2024-04-15

Esta unidade sobre o Shuttleball ou Volantón pertence a un conxunto de 8, nas que se traballan distintos deportes na escola. Está dirixida a ESO e Bacharelato, facendo as adaptacións que o profesorado estime oportunas segundo cada nivel. Nela inclúese información sobre regras básicas do deporte, quecemento específico, actividades interactivas, proxecto/s final/ais e autoavaliación do aprendido.

Deportes na Escola: Voleibol

Visto: 0 veces
2024-04-15

Esta unidade sobre o Voleibol pertence a un conxunto de 8, nas que se traballan distintos deportes na escola. Está dirixida a ESO e Bacharelato, facendo as adaptacións que o profesorado estime oportunas segundo cada nivel. Nela inclúese información sobre regras básicas do deporte, quecemento específico, actividades interactivas, proxecto/s final/ais e autoavaliación do aprendido.

Deportes na Escola: Balonmán

Visto: 0 veces
2024-04-15

Esta unidade sobre o Balonmán pertence a un conxunto de 8, nas que se traballan distintos deportes na escola. Está dirixida a ESO e Bacharelato, facendo as adaptacións que o profesorado estime oportunas segundo cada nivel. Nela inclúese información sobre regras básicas do deporte, quecemento específico, actividades interactivas, proxecto/s final/ais e autoavaliación do aprendido.

Deportes na Escola: Quidditch ou Quádbol

Visto: 0 veces
2024-04-15

Esta unidade sobre o Quidditch ou Quádbol pertence a un conxunto de 8, nas que se traballan distintos deportes na escola. Está dirixida a ESO e Bacharelato, facendo as adaptacións que o profesorado estime oportunas segundo cada nivel. Nela inclúese información sobre regras básicas do deporte, quecemento específico, actividades interactivas, proxecto/s final/ais e autoavaliación do aprendido

Deportes na Escola: Bádminton Individuais

Visto: 0 veces
2024-04-15

Esta unidade sobre o Bádminton Individuais pertence a un conxunto de 8, nas que se traballan distintos deportes na escola. Está dirixida a ESO e Bacharelato, facendo as adaptacións que o profesorado estime oportunas segundo cada nivel. Nela inclúese información sobre regras básicas do deporte, quecemento específico, actividades interactivas, proxecto/s final/ais e autoavaliación do aprendido.

Deportes na Escola: Kin-Ball®

Visto: 0 veces
2024-04-15

Esta unidade sobre o Kin-Ball® pertence a un conxunto de 8, nas que se traballan distintos deportes na escola. Está dirixida a ESO e Bacharelato, facendo as adaptacións que o profesorado estime oportunas segundo cada nivel. Nela inclúese información sobre regras básicas do deporte, quecemento específico, actividades interactivas, proxecto/s final/ais e autoavaliación do aprendido.

Deportes na Escola: Pinfuvote

Visto: 0 veces
2024-04-12

Esta unidade sobre o Pinfuvote pertence a un conxunto de 8, nas que se traballan distintos deportes na escola.Está dirixida a ESO e Bacharelato, facendo as adaptacións que o profesorado estime oportunas segundo cada nivel. Nela inclúese información sobre regras básicas do deporte, quecemento específico, actividades interactivas, proxecto/s final/ais e autoavaliación do aprendido.