Saltar navegación

Avaliación das actividades

Avaliando...

Cada subapartado de Avaliación das actividades  propón un instrumento de avaliación para valorar o teu alumnado en cada un dos seguintes aspectos:

mans alzadas sobre fondo de cores
Pixabay. Mans (CC0)

-A interacción social e a participación nas dinámicas propostas na aula durante a escoita ou durante as actividades.

-Actividades dentro da aula. Máis que o grao de adquisición ou logro e a perfección do resultado, imos valorar o interese na realización da actividade ou tarefa e o melloramento así como o interese por seguir as indicacións do ou da ensinante.

-Actividades fóra da aula e/ou o colexio. Como as dinámicas cambian cando saímos da clase (tamén nun mesmo alumno ou alumna), pode resultarnos útil esta segunda rúbrica das actividades.

Project-Id-Version: eXeLearning 2.6Report-Msgid-Bugs-To: POT-Creation-Date: 2021-05-04 18:24+0200PO-Revision-Date: 2021-04-25 19:19+0200Last-Translator: Pablo Nimo Liboreiro Language: glLanguage-Team: eXeLearning.net Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=utf-8Content-Transfer-Encoding: 8bitGenerated-By: Babel 2.4.0