Saltar navegación

Actividades dentro da aula

Rúbrica

Traballando na aula
 Moi boBoAceptableDebe mellorar
Seguimento das instrucións da actividadeMantén a atención durante as instrucións e procura aterse a elas (2.5)Mantén ás veces a atención durante as instrucións e procura aterse a elas (1.75)Mantén poucas veces a atención durante as instrucións e procura aterse a elas (1.50)Ten dificultade en manter a atención durante as instrucións e para aterse a elas (1.25)
Dúbidas e atrancosConsulta dúbidas e busca solucións de xeito creativo (2.5)Ás veces consulta dúbidas e busca solucións de xeito creativo (1.75)Rara vez consulta dúbidas e busca solucións de xeito creativo (1.50)Non consulta dúbidas nin busca solucións de xeito creativo (1.25)
AutonomíaRecurre á axuda só cando é necesario e traballa con crecente autonomía (2.5)Recurre á axuda con certa frecuencia e traballa con crecente autonomía (1.75)É bastante dependente no seu traballo (1.50)Precisa un seguimento para que realice o traballo (1.25)
Resultado e evoluciónEsfórzase por acadar un bo resultado e interésalle mellorar (2.5)Esfórzase bastante por acadar un bo resultado e mostra certo interese en mellorar (1.75)Esfórzase ás veces e mostra pouco interese en mellorar (1.50)Non se compromete coa tarefa e mostra escaso interese en mellorar (1.25)
IntereseMostra interese en case todos os tipos de actividades e disfruta con elas (2,50)É selectivo/a no seu interese (1,75)Só se interesa e disfruta cando a actividade lle gusta (1,50)Mostra interese rara vez (1,25)
CoavaliaciónValora aos seus iguais de forma xusta e empática (2,50)Con frecuencia valora aos seus iguais de forma xusta e empática (1,75)Ás veces valora aos seus iguais de forma xusta e empática (1,50)Rara vez valora aos seus iguais de forma xusta e empática (1,25)
  • Actividade
  • Nome
  • Data
  • Puntuación
  • Notas
  • Reiniciar
  • Imprimir
  • Aplicar
  • Nova ventá

Project-Id-Version: eXeLearning 2.6Report-Msgid-Bugs-To: POT-Creation-Date: 2021-05-04 18:24+0200PO-Revision-Date: 2021-04-25 19:19+0200Last-Translator: Pablo Nimo Liboreiro Language: glLanguage-Team: eXeLearning.net Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)MIME-Version: 1.0Content-Type: text/plain; charset=utf-8Content-Transfer-Encoding: 8bitGenerated-By: Babel 2.4.0