Portada Repositorio de contidos educativos

2041 - 2052 de 2052

Enciclopedia da diversidade cultural de Galicia

13/01/2012

Ciencias Sociais
Unidade didáctica que ten como obxectivo fundamental que os alumnos e alumnas descubran a gran diversidade cultural da Comunidade Autónoma na que viven: Galicia. A  enciclopedia consta de 120…
1º Curso Educación Secundaria
13/01/2012
39 Veces

Galego

10/05/2011

Lingua galega e literatura
Índice de exercicios de lingua galega. Encrucillados, sopas de letras, encher ocos,...
1º Curso Educación Secundaria
10/05/2011
49 Veces

Suma y resta con decimales (I)

19/10/2010

Matemáticas
Entender a utilidade dos números decimais. Saber ler e escribir un número decimal. Comprender o valor dun número decimal. Saber ordenar números decimais. Realizar sumas e restas de números decimais e…
1º Curso Educación Secundaria
19/10/2010
52 Veces

Operaciones con números naturales II

19/10/2010

Matemáticas
Identificar os valores que sexan números naturais, e comprender o concepto de multiplicación e de división de dous números naturais. Entender a división como a operación inversa da multiplicación. A…
5º Curso Educación Primaria
19/10/2010
41 Veces

Operaciones con números naturales I

19/10/2010

Matemáticas
Identificar os valores que sexan números naturais e representalos graficamente sobre unha recta; ordenar, sumar e restar números naturais.
5º Curso Educación Primaria
19/10/2010
21 Veces

Integración numérica con Descartes

19/04/2011

Matemáticas
Recurso Web que permite explicar os métodos numéricos de cálculo de integrais con axuda do applet Descartes. O alumnado pode traballar funcións sinusoidais, polinomiais e exponenciais, e facer o…
2º Curso Bacharelato
19/04/2011
15 Veces

A cor III. Elementos da imaxe II

22/02/2011

Educación Plástica
Secuencia didáctica da unidade "Os elementos da imaxe II". Contidos, obradoiro e actividades de autoavaliación. Recurso Plas-Tic
2º Curso Educación Secundaria
22/02/2011
5 Veces

A liña II. Os elementos da imaxe II.

22/02/2011

Educación Plástica
Secuencia didáctica da unidade "A linguaxe visual: medios de comunicación. Imaxe por computador." Contidos, taller de actividades e actividades de avaliación. Recurso Plas-Tic.
2º Curso Educación Secundaria
22/02/2011
15 Veces

Observemos a nosa contorna

22/02/2011

Educación Plástica
Secuencia didáctica de "A linguaxe visual". Contidos, obradoiro de actividades e autoavaliación. Recurso Plas-Tic.
2º Curso Educación Secundaria
22/02/2011
7 Veces

Que é o que nos contan os medios de comunicación?

22/02/2011

Educación Plástica
Secuencia didáctica de "A linguaxe visual". Contidos, obradoiro de actividades e autoavaliación. Recurso Plas-Tic.
2º Curso Educación Secundaria
22/02/2011
12 Veces

Descubre os medios de comunicación.

22/02/2011

Educación Plástica
Secuencia didáctica de "A linguaxe visual". Contidos, obradoiro de actividades e autoavaliación. Recurso Plas-Tic.
2º Curso Educación Secundaria
22/02/2011
12 Veces

Álxebra con papas. 2º ESO

03/12/2010

Matemáticas
Actividades de Álxebra con HotPotaoes. Moi completa.
2º Curso Educación Secundaria
03/12/2010
43 Veces