U-la chave do tesouro?

Visto: 521 veces
Votos
Media: 4 (4 votos)

2023-04-17

Miniatura recurso

O presente Obxecto Dixital Educativo (ODE) é unha ferramenta interactiva e multimedia multiplataforma, coa que o alumnado pode mellorar e afianzar o seu coñecemento do léxico. Isto redundará na mellora da competencia da lingua, tanto oral como escrita, no coñecemento da propia identidade e no goce da literatura.

Na páxina de inicio, o ODE ofrece catro niveis de xogo. Suxírense diversas interaccións comunicativas e promóvese o uso de diversos recursos, tanto orais coma escritos, audios e vídeos, dispoñibles nas bibliotecas (incluídas as virtuais), nos medios audiovisuais e na propia rede.

U-la chave do tesouro?

Visto: 0 veces
Votos
Media: 4 (4 votos)
2023-04-17
imaxe
Miniatura recurso

O presente Obxecto Dixital Educativo (ODE) é unha ferramenta interactiva e multimedia multiplataforma, coa que o alumnado pode mellorar e afianzar o seu coñecemento do léxico. Isto redundará na mellora da competencia da lingua, tanto oral como escrita, no coñecemento da propia identidade e no goce da literatura.

Na páxina de inicio, o ODE ofrece catro niveis de xogo. Suxírense diversas interaccións comunicativas e promóvese o uso de diversos recursos, tanto orais coma escritos, audios e vídeos, dispoñibles nas bibliotecas (incluídas as virtuais), nos medios audiovisuais e na propia rede.