Shapes everywhere

Visto: 22 veces
Votos
Aínda sen votos

2012-04-30

miniatura recurso

Esta webquest preséntase como un xeito lúdico para que os máis novos aprendan todo acerca das figuras xeométricas. Os círculos, triángulos, rectángulos e cadrados son formas xeométricas. A xeometría é o estudo matemático das formas, figuras e as súas posicións no espazo.

Shapes everywhere

Visto: 0 veces
Votos
Aínda sen votos
2012-04-30
imaxe
miniatura recurso

Esta webquest preséntase como un xeito lúdico para que os máis novos aprendan todo acerca das figuras xeométricas. Os círculos, triángulos, rectángulos e cadrados son formas xeométricas. A xeometría é o estudo matemático das formas, figuras e as súas posicións no espazo.