Imos ler: A letra -R

Visto: 60 veces
Votos
Media: 5 (2 votos)

2023-03-21

Miniatura recurso

ODE nº16: Método de lectoescritura que pretende lograr a aprendizaxe do proceso lector mediante 21 ODE's actividades interactivas elaboradas con Genially e que traballan a secuenciación na adquisición da lectura dos diferentes grafemas e fonemas.

Imos ler: A letra -R

Visto: 0 veces
Votos
Media: 5 (2 votos)
2023-03-21
imaxe
Miniatura recurso

ODE nº16: Método de lectoescritura que pretende lograr a aprendizaxe do proceso lector mediante 21 ODE's actividades interactivas elaboradas con Genially e que traballan a secuenciación na adquisición da lectura dos diferentes grafemas e fonemas.

Recursos relacionados