Imos Ler: As vogais

Visto: 268 veces
Votos
Media: 3.7 (3 votos)

2023-03-21

miniatura recurso

ODE nº 1: Método de lectoescritura que pretende lograr a aprendizaxe do proceso lector mediante 21 ODE's actividades interactivas elaboradas con Genially e que traballan a secuenciación na adquisición da lectura dos diferentes grafemas e fonemas.

Imos Ler: As vogais

Visto: 0 veces
Votos
Media: 3.7 (3 votos)
2023-03-21
imaxe
miniatura recurso

ODE nº 1: Método de lectoescritura que pretende lograr a aprendizaxe do proceso lector mediante 21 ODE's actividades interactivas elaboradas con Genially e que traballan a secuenciación na adquisición da lectura dos diferentes grafemas e fonemas.

Recursos relacionados