Imos ler: A letra L

Visto: 77 veces
Votos
Media: 3.7 (3 votos)

2023-03-21

Miniatura recurso

Método de lectoescritura que pretende lograr a aprendizaxe do proceso lector mediante 21 ODE's actividades interactivas elaboradas con Genially e que traballan a secuenciación na adquisición da lectura dos diferentes grafemas e fonemas.