Fábulas de Esopo

Visto: 37 veces
Votos
Aínda sen votos

2010-10-05

miniatura recurso

Partindo dunhas fábulas de Esopo, trabállanse os compoñentes seguintes: procura e tratamento da información, comprensión e expresión con textos, exposición escrita e en soporte informático.