Portada Repositorio de contidos educativos

1789 - 1800 de 2052

A singularidade do humano

27/06/2013

Antropoloxía
A reflexión sobre a natureza humana ten unha longa tradición no pensamento occidental. Mentres algúns autores trataron de fundamentar nela normas e comportamentos, outros moitos pensaron que os…
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
38 Veces

Do colonialismo á globalización

27/06/2013

Antropoloxía
As culturas e elementos cuturais poden entenderse mellor nun marco que as explique como causas e efectos das condicións histíricas e trate as diferentes comunidades en tanto que axentes ou victimas…
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
8 Veces

Educación Física - 1º de Bacharelato

27/06/2013

Educación Física
Aula virtual co programa de 1º de Bacharelato a distancia elaborada no IES San Clemente. Clicando na imaxe que aparece cando lle dades a visualizar, descargarase a copia de respaldo para instalar no…
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
21 Veces

Antropoloxía económica

27/06/2013

Antropoloxía
Na nosa sociedade a palabra economía fainos pensar nos termos de beneficio e rendibilidade, en todas aquelas cousas que adquirimos con diñeiro (alimentos, vestidos, vivendas, xoias, billetes de avión…
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
12 Veces

A dimensión práctica da cultura

27/06/2013

Antropoloxía
Un todo complexo que inclúe coñecementos, crenzas, arte, moral, lei, costume e toda serie de capacidades e hábitos que o ser humano adquire en tanto que forma parte dunha sociedade dada.
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
4 Veces

Cultura e linguaxe. producción e transmisión cultural

27/06/2013

Antropoloxía
Unidade didáctica de Antropoloxía de 1º de Bacharelato a distancia elaborada polo IES San Clemente. A importancia da linguaxe na definición de cultura. O ser humano definido como animal simbólico. A…
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
15 Veces

A diversidade cultural

27/06/2013

Antropoloxía
Unidade didáctica de Antropoloxía 
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
4 Veces

A xenealoxía da especie humana

27/06/2013

Antropoloxía
Os humanos somos unha especie animal entre outras, resultado dun longo proceso de evolución da vida neste planeta. De igual modo que as demáis especies, estamos sometidos ás leis da selección natural…
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
15 Veces

A antropoloxía como campo de estudo

27/06/2013

Antropoloxía
A antropoloxía engloba o conxunto de disciplinas que teñen por obxecto o estudo do ser humano en xeral. A palabra derívase dos vocablos gregos estudo ou discurso (logos) e seres humanos (antropos).…
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
15 Veces

El futuro

27/06/2013

Lingua estranxeira: francés
El futuro, el futuro próximo, el futuro anterior, futuro simple.
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
5 Veces

Complementos e pronomes relativos

27/06/2013

Lingua estranxeira: francés
COD / COI E PRONOMES RELATIVOS - PRONOMES COMPLEMENTARIOS - PRONOMES RELATIVOS
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
20 Veces

Situarse en el espacio

27/06/2013

Lingua estranxeira: francés
Situarse en el espacio: vocabulario de la ciudad, preguntar el camino, preposiciones de lugar, verbos en imperativo.
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
7 Veces