Portada Repositorio de contidos educativos

1933 - 1942 de 1942

Superficies. Geometría plana

19/10/2010

Matemáticas

Calcular a área dunha figura. Desenvolver intuitivamente a fórmula da área dos paralelogramos. Coñecer e aplicar a fórmula da área do rectángulo, do cadrado e do rombo. Coñecer e aplicar a fórmula…

5º Curso Educación Primaria
19/10/2010
17 Veces

A visita a Cova da Ceza

19/10/2010

Coñecemento do medio

Visita a Cova da Ceza (Serra do Courel) como parte da programación do centro en xeral, e do departamento de Bioloxia e Xeoloxia en particular, por parte dun grupo de alumnos acompañados por…

5º Curso Educación Primaria
19/10/2010
9 Veces

Geometría con regla y compás

18/10/2010

Matemáticas

Nesta unidade ensí­nanse algúns dos procedementos máis elementais de trazado de construcións xeométricas no plano, con regra e compás.

1º Curso Educación Secundaria
18/10/2010
16 Veces

Fracciones

13/10/2010

Matemáticas

Unidade didáctica interactiva. Proxecto EDAD.

1º Curso Educación Secundaria
13/10/2010
16 Veces

Vial-Test

05/10/2010

Educación Física

Actividade encamiñada a comprobar os coñecementos do alumnado sobre educación viaria.

5º Curso Educación Primaria
05/10/2010
20 Veces

Fábulas de Esopo

05/10/2010

Lingua galega e literatura

Partindo dunhas fábulas de Esopo, trabállanse os compoñentes seguintes: procura e tratamento da información, comprensión e expresión con textos, exposición escrita e en soporte informático.

5º Curso Educación Primaria
05/10/2010
23 Veces

Europa en movimiento

05/10/2010

Ciencias Sociais

Cartel no que se ilustran os 25 eventos principais da integración europea desde o final da Segunda Guerra Mundial ata 2007, xunto cos aspectos da vida cotiá e sucesos históricos dese perí­odo.

3º Curso Educación Secundaria
05/10/2010
42 Veces

Servidor de mapas

04/10/2010

Coñecemento do medio

Colección de mapas de uso libre. Inclúe mapas en formato bitmap e en formato vectorial para poder ser editados e modificados doadamente.

5º Curso Educación Primaria
04/10/2010
34 Veces

Webquest: o magosto

29/09/2010

Lingua galega e literatura

O magosto é a festa de exaltación da castaña que leva asociados moitos elementos presentes en diversos ritos e tradicións da nosa Comunidade. Na presente webquest o alumnado terá que procurar…

5º Curso Educación Primaria
29/09/2010
38 Veces

Britten

29/09/2010

Música

Actividades sobre os instrumentos da orquestra e análise dunha fuga baseadas na obra "Guía de orquesta para jóvenes".

5º Curso Educación Primaria
29/09/2010
23 Veces

Portada Repositorio de contidos educativos

1933 - 1942 de 1942

A comunicación

21/01/2014

Comunicación

Unidade didáctica 1 para o módulo 1 do ámbito da comunicación da Educación Secundaria de Adultos, na modalidade de educación a distancia semipresencial. Elaborada en eXeLearning.

Esta…

Módulo 1 ESA
21/01/2014
1 Veces

Poliedros

05/07/2013

Debuxo técnico

Completa unidade sobre poliedros: poliedros regulares, semirregulares, desenvolvementos, estrelas e teselado do espazo.

1º Curso Bacharelato
05/07/2013
1 Veces

A poesía actual

03/07/2013

Lingua galega e literatura

Unidade didáctica de Literatura galega do século XX e da actualidade de 2º de Bacharelato a distancia elaborada polo IES San Clemente

2º Curso Bacharelato
03/07/2013
1 Veces

Lapis de grafito, de cor e rotuladores

20/12/2010

Educación Plástica

Unidade didáctica interactiva, actividades e autoavaliación.

1º Curso Educación Secundaria
20/12/2010
1 Veces

A lenda de Perseo

20/11/2020

Xeografía e Historia

Unidade 7 da secuencia "A Mitoloxía nas artes Plásticas. Da Antigüidade ata a Época Contemporánea" que pretende favorecer o traballo persoal do alumnado á hora de desenvolver a materia, dende a…

2º Curso Educación Secundaria
20/11/2020
0 Veces

Secuencias didácticas matemáticas: Instrumentos de medidas de superficie

13/11/2019

Matemáticas

Esta secuencia didáctica pertence ao proxecto "Matemáticas 5º de primaria" e consta de actividades para desenvolver o currículo de matemáticas de 5º de primaria.

5º Curso Educación Primaria
13/11/2019
0 Veces

Across the pond - Manchester (Versión en galego)

28/03/2019

Lingua estranxeira: inglés

Esta unidade forma parte dun proxecto chamado Across the Pond: Culture and Traditions in the UK, the USA, Ireland and Canada (Alén do Charco: Cultura e Tradición no Reino Unido, os…

4º Curso Educación Secundaria
28/03/2019
0 Veces

A textura na natureza

24/10/2014

Educación Plástica

Curso dentro do proxecto "Do lapis ao lapis dixital" con recursos para traballar na aula de plástica. Clicando na imaxe descargarase a copia de seguridade para restaurar en Moodle 2.3.

1º Curso Educación Secundaria
24/10/2014
0 Veces

A expresividade básica

24/10/2014

Educación Plástica

Curso dentro do proxecto "Do lapis ao lapis dixital" con recursos para traballar na aula de plástica. Clicando na imaxe descargarase a copia de seguridade para restaurar en Moodle 2.3.…

1º Curso Educación Secundaria
24/10/2014
0 Veces

A percepción da imaxe

24/10/2014

Educación Plástica

Curso dentro do proxecto "Do lapis ao lapis dixital" con recursos para traballar na aula de plástica. Clicando na imaxe descargarase a copia de seguridade para restaurar en Moodle 2.3.

1º Curso Educación Secundaria
24/10/2014
0 Veces

Portada Repositorio de contidos educativos

1933 - 1942 de 1942

Superficies. Geometría plana

19/10/2010

Matemáticas

Calcular a área dunha figura. Desenvolver intuitivamente a fórmula da área dos paralelogramos. Coñecer e aplicar a fórmula da área do rectángulo, do cadrado e do rombo. Coñecer e aplicar a fórmula…

5º Curso Educación Primaria
19/10/2010
17 Veces

A visita a Cova da Ceza

19/10/2010

Coñecemento do medio

Visita a Cova da Ceza (Serra do Courel) como parte da programación do centro en xeral, e do departamento de Bioloxia e Xeoloxia en particular, por parte dun grupo de alumnos acompañados por…

5º Curso Educación Primaria
19/10/2010
9 Veces

Geometría con regla y compás

18/10/2010

Matemáticas

Nesta unidade ensí­nanse algúns dos procedementos máis elementais de trazado de construcións xeométricas no plano, con regra e compás.

1º Curso Educación Secundaria
18/10/2010
16 Veces

Fracciones

13/10/2010

Matemáticas

Unidade didáctica interactiva. Proxecto EDAD.

1º Curso Educación Secundaria
13/10/2010
16 Veces

Vial-Test

05/10/2010

Educación Física

Actividade encamiñada a comprobar os coñecementos do alumnado sobre educación viaria.

5º Curso Educación Primaria
05/10/2010
20 Veces

Fábulas de Esopo

05/10/2010

Lingua galega e literatura

Partindo dunhas fábulas de Esopo, trabállanse os compoñentes seguintes: procura e tratamento da información, comprensión e expresión con textos, exposición escrita e en soporte informático.

5º Curso Educación Primaria
05/10/2010
23 Veces

Europa en movimiento

05/10/2010

Ciencias Sociais

Cartel no que se ilustran os 25 eventos principais da integración europea desde o final da Segunda Guerra Mundial ata 2007, xunto cos aspectos da vida cotiá e sucesos históricos dese perí­odo.

3º Curso Educación Secundaria
05/10/2010
42 Veces

Servidor de mapas

04/10/2010

Coñecemento do medio

Colección de mapas de uso libre. Inclúe mapas en formato bitmap e en formato vectorial para poder ser editados e modificados doadamente.

5º Curso Educación Primaria
04/10/2010
34 Veces

Webquest: o magosto

29/09/2010

Lingua galega e literatura

O magosto é a festa de exaltación da castaña que leva asociados moitos elementos presentes en diversos ritos e tradicións da nosa Comunidade. Na presente webquest o alumnado terá que procurar…

5º Curso Educación Primaria
29/09/2010
38 Veces

Britten

29/09/2010

Música

Actividades sobre os instrumentos da orquestra e análise dunha fuga baseadas na obra "Guía de orquesta para jóvenes".

5º Curso Educación Primaria
29/09/2010
23 Veces

Portada Repositorio de contidos educativos

1933 - 1942 de 1942

Miniatura recurso

Superficies. Geometría plana

Matemáticas

5º Curso Educación Primaria
19/10/2010
17 Veces
Miniatura recurso

A visita a Cova da Ceza

Coñecemento do medio

5º Curso Educación Primaria
19/10/2010
9 Veces
miniatura recurso

Geometría con regla y compás

Matemáticas

1º Curso Educación Secundaria
18/10/2010
16 Veces
miniatura recurso

Fracciones

Matemáticas

1º Curso Educación Secundaria
13/10/2010
16 Veces
miniatura recurso

Vial-Test

Educación Física

5º Curso Educación Primaria
05/10/2010
20 Veces
miniatura recurso

Fábulas de Esopo

Lingua galega e literatura

5º Curso Educación Primaria
05/10/2010
23 Veces
Mapa europa

Europa en movimiento

Ciencias Sociais

3º Curso Educación Secundaria
05/10/2010
42 Veces
miniatura recurso

Servidor de mapas

Coñecemento do medio

5º Curso Educación Primaria
04/10/2010
34 Veces
miniatura recurso

Webquest: o magosto

Lingua galega e literatura

5º Curso Educación Primaria
29/09/2010
38 Veces
miniatura recurso

Britten

Música

5º Curso Educación Primaria
29/09/2010
23 Veces