Portada Repositorio de contidos educativos

1777 - 1788 de 2052

Tanxencias. Aplicación de potencia e inversión

27/06/2013

Debuxo técnico
Unidade didáctica de Debuxo técnico para o 1º curso de Bacharelato a distancia elaborada polo IES San Clemente
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
13 Veces

Procesador de datos

27/06/2013

Tecnoloxía
Procesador de datos, hoja de cálculo (Openoffice.org Calc)
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
59 Veces

Procesador de datos I

27/06/2013

Tecnoloxía
Procesador de datos I. Creación y tratamiento de textos (Openoffice.org Writer)
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
101 Veces

Movementos no plano

27/06/2013

Debuxo técnico
Unidade didáctica de Debuxo técnico para o 1º curso de Bacharelato a distancia elaborada polo IES San Clemente. Esta unidade didáctica traballa cos conceptos de transformacións xeométricas, homotecia…
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
23 Veces

Ferramentas para a publicación e difusión da información.

27/06/2013

Tecnoloxía
Unidade didáctica de Tecnoloxías da información e da comunicación de 1º de Bacharelato a distancia elaborada polo IES San Clemente. A web 2.0. As wikis. Os blogs. Sindicación de contidos. Redes…
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
35 Veces

Proporcionalidad

27/06/2013

Debuxo técnico
Proporcionalidad, escalas,unidades de medida
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
9 Veces

Fontes de información. Internet

27/06/2013

Tecnoloxía
Unidade didáctica de Tecnoloxías da información e da comunicación de 1º de Bacharelato a distancia elaborada polo IES San Clemente. Conectarse a Internet. Usos de Internet. Direccións web. Páxina web…
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
29 Veces

Sistemas operativos

27/06/2013

Tecnoloxía
Sistemas operativos: Windows XP
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
13 Veces

La arquitectura de los computadores

27/06/2013

Tecnoloxía
La arquitectura de los computadores: codificación de los datos, red de computadores
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
25 Veces

Las tecnologías de la información y la comunicación

27/06/2013

Tecnoloxía
Tecnologías de la información y la comunicación, evolución histórica.
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
31 Veces

Polígonos

27/06/2013

Debuxo técnico
Triángulos, cuadriláteros, polígonos y equivalencias
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
9 Veces

Natureza humana, liberdade e dignidade.

27/06/2013

Antropoloxía
A pregunta sobre a existencia dunha natureza humana fai referencia a aquilo que todos temos en común (a esencia, aquilo que é propiedad característica do ser humano, o que nos define como propiamente…
1º Curso Bacharelato
27/06/2013
15 Veces