Álxebra, Análise, xeometría e Probabilidade

Visto: 0 veces
2021-05-24

Neste cartafol atoparedes unha programación didáctica resumida da materia Matemáticas II, así como a programación didáctica do Dpto. de Matemáticas. Nelas poderás atopar todo o relacionado coa materia que poida ser do teu interese. Aquí están os obxectivos e estándares que debes acadar, os contidos, os criterios de avaliación, os procedementos e instrumentos de avaliación, temporalización, etc

Matemáticas

Visto: 0 veces
2013-10-21

Aula virtual co programa de 2º de Bacharelato a distancia elaborada no IES San Clemente. Clicando na imaxe que aparece cando lle dades a visualizar, descargarase a copia de respaldo para instalar no Moodle do voso centro. Se -pola contra- pulsades en "descargar", hai que descomprimir o arquivo baixado e buscar na carpeta contidos_files o zip para instalar na aula virtual.