Álxebra, Análise, xeometría e Probabilidade

Visto: 236 veces
Votos
Aínda sen votos

2021-05-24

Operacións

Neste cartafol atoparedes unha programación didáctica resumida da materia Matemáticas II, así como a programación didáctica do Dpto. de Matemáticas. Nelas poderás atopar todo o relacionado coa materia que poida ser do teu interese. Aquí están os obxectivos e estándares que debes acadar, os contidos, os criterios de avaliación, os procedementos e instrumentos de avaliación, temporalización, etc

Álxebra, Análise, xeometría e Probabilidade

Visto: 0 veces
Votos
Aínda sen votos
2021-05-24
imaxe
Operacións

Neste cartafol atoparedes unha programación didáctica resumida da materia Matemáticas II, así como a programación didáctica do Dpto. de Matemáticas. Nelas poderás atopar todo o relacionado coa materia que poida ser do teu interese. Aquí están os obxectivos e estándares que debes acadar, os contidos, os criterios de avaliación, os procedementos e instrumentos de avaliación, temporalización, etc