Contiños para despertar versos: O peixe Salva, peito de lobo

Visto: 0 veces
2023-03-24

Cinco audiocontos sonorizados con efectos e música. Cada ODE conta cunha canción: o poema, a melodía en arquivo audio e a partitura.Hai actividades de moi variada tipoloxía para realizar na aula e fóra da escola, arraigadas no territorio. A metodoloxía é participativa. Conta con xogos interactivos para o alumnado. As temáticas van da ecoloxía, a cultura e a lingua galegas, ata a intelixencia emocional.

Contiños para despertar versos: O pitiño que levaba medio ovo na cabeza

Visto: 0 veces
2023-03-24

Cinco audiocontos sonorizados con efectos e música. Cada ODE conta cunha canción: o poema, a melodía en arquivo audio e a partitura.Hai actividades de moi variada tipoloxía para realizar na aula e fóra da escola, arraigadas no territorio. A metodoloxía é participativa. Conta con xogos interactivos para o alumnado. As temáticas van da ecoloxía, a cultura e a lingua galegas, ata a intelixencia emocional.

Conciencia-T: ODE 3-Conciencia fonémica

Visto: 0 veces
2023-03-23

ODE 3-Conciencia fonémica

Programa de conciencia fonológica CONCIENCIA-T

CONCIENCIA-T é un programa de conciencia fonolóxica dirixido ao alumando de Educación Infantil que consta de tres recursos para adestrar as habilidades metalingüísticas de conciencia léxica, conciencia silábica e conciencia fonémica. Deseñado para que en 4º, 5º e 6º de Educación Infantil se adestren as tres conciencias citadas, respectivamente.

Conciencia-T: ODE 2: Conciencia silábica

Visto: 0 veces
2023-03-23

ODE 2: Conciencia silábica.

Programa de conciencia fonológica CONCIENCIA-T

CONCIENCIA-T é un programa de conciencia fonolóxica dirixido ao alumando de Educación Infantil que consta de tres recursos para adestrar as habilidades metalingüísticas de conciencia léxica, conciencia silábica e conciencia fonémica. Deseñado para que en 4º, 5º e 6º de Educación Infantil se adestren as tres conciencias citadas, respectivamente.

Conciencia-T: ODE 1-Conciencia léxica

Visto: 0 veces
2023-03-23

ODE 1-Conciencia léxica

Programa de conciencia fonológica CONCIENCIA-T

CONCIENCIA-T es un programa de conciencia fonológica dirigido a alumnos de Educación Infantil que consta de tres recursos para entrenar las habilidades metalingüísticas de conciencia léxica, conciencia silábica y conciencia fonémica. Diseñado para que en 4º, 5º y 6º de Educación Infantil se entrenen las tres conciencias mencionadas, respectivamente.

As vogais

Visto: 0 veces
2021-03-11

Unidade dirixida á iniciación da lectoescritura partindo das vogais: grafía-fonema (maiúsculas) e empregando simultáneamente a aprendizaxe globalizada co gallo de involucrar a vida cotiá e a realidade próxima dos nenos e nenas de forma motivadora.