Conciencia-T: ODE 3-Conciencia fonémica

Visto: 244 veces
Votos
Aínda sen votos

2023-03-23

miniatura recurso

ODE 3-Conciencia fonémica

Programa de conciencia fonológica CONCIENCIA-T

CONCIENCIA-T é un programa de conciencia fonolóxica dirixido ao alumando de Educación Infantil que consta de tres recursos para adestrar as habilidades metalingüísticas de conciencia léxica, conciencia silábica e conciencia fonémica. Deseñado para que en 4º, 5º e 6º de Educación Infantil se adestren as tres conciencias citadas, respectivamente.

Conciencia-T: ODE 3-Conciencia fonémica

Visto: 0 veces
Votos
Aínda sen votos
2023-03-23
imaxe
miniatura recurso

ODE 3-Conciencia fonémica

Programa de conciencia fonológica CONCIENCIA-T

CONCIENCIA-T é un programa de conciencia fonolóxica dirixido ao alumando de Educación Infantil que consta de tres recursos para adestrar as habilidades metalingüísticas de conciencia léxica, conciencia silábica e conciencia fonémica. Deseñado para que en 4º, 5º e 6º de Educación Infantil se adestren as tres conciencias citadas, respectivamente.