Sculpte ton français!

Visto: 40 veces
Votos
Aínda sen votos

2023-03-23

Miniatura recurso

"Sculpte ton français!" é unha serie de 4 Unidades didácticas pensadas para á aula virtual e con actividades interactivas e proxectos. Foi concebido para que o alumnado traballe de xeito competencial e colaborativo, aplicando o Modelo de Enriquecemento Curricular.
A súa formulación é moi activa e progresiva para que poidan aprender pouco a pouco a expresarse na lingua estranxeira e contén unha serie de tarefas integradas no marco de proxectos de aula que lles serán de gran axuda para asentar os seus coñecementos e adquirir as ferramentas necesarias para acadar o obxectivo final: crear un podcast (de clase) que integre os programas de radio realizados por grupos de 2 a 3 persoas.
Escalas e rúbricas de avaliación incluidas.

Sculpte ton français!

Visto: 0 veces
Votos
Aínda sen votos
2023-03-23
imaxe
Miniatura recurso

"Sculpte ton français!" é unha serie de 4 Unidades didácticas pensadas para á aula virtual e con actividades interactivas e proxectos. Foi concebido para que o alumnado traballe de xeito competencial e colaborativo, aplicando o Modelo de Enriquecemento Curricular.
A súa formulación é moi activa e progresiva para que poidan aprender pouco a pouco a expresarse na lingua estranxeira e contén unha serie de tarefas integradas no marco de proxectos de aula que lles serán de gran axuda para asentar os seus coñecementos e adquirir as ferramentas necesarias para acadar o obxectivo final: crear un podcast (de clase) que integre os programas de radio realizados por grupos de 2 a 3 persoas.
Escalas e rúbricas de avaliación incluidas.