Proporcionalidad geométrica

Visto: 15 veces
Votos
Aínda sen votos

2012-10-18

miniatura recurso

Nesta unidade abórdanse algúns enunciados referidos ao teorema de Tales desprovistos do rigor das demostracións pero coa ventaxa de poder comprobar as súas conclusións e propiedades de maneira sinxela. Como conclusión plantéxanse os casos de semellanza de triángulos e polígonos en xeral, tamén de maneira manipulativa. Realízase tamén un achegamento ás relacións métricas nun triángulo rectángulo: os teoremas do cateto e da altura.

Proporcionalidad geométrica

Visto: 0 veces
Votos
Aínda sen votos
2012-10-18
imaxe
miniatura recurso

Nesta unidade abórdanse algúns enunciados referidos ao teorema de Tales desprovistos do rigor das demostracións pero coa ventaxa de poder comprobar as súas conclusións e propiedades de maneira sinxela. Como conclusión plantéxanse os casos de semellanza de triángulos e polígonos en xeral, tamén de maneira manipulativa. Realízase tamén un achegamento ás relacións métricas nun triángulo rectángulo: os teoremas do cateto e da altura.