Geometría con regla y compás

Visto: 19 veces
Votos
Aínda sen votos

2010-10-18

miniatura recurso

Nesta unidade ensí­nanse algúns dos procedementos máis elementais de trazado de construcións xeométricas no plano, con regra e compás.