Aula de radio

Visto: 41 veces
Votos
Media: 5 (1 voto)

2020-11-25

radio

Proxecto que conta con distintas unidades de traballo que constitúen un capítulo independente e con valor consecutivo na montaxe e posta en funcionamiento dunha radio escolar, así como do seu uso diario na aula, incluíndo nelas exemplos para poder levala a cabo.