Natureza humana, liberdade e dignidade.

Visto: 15 veces
Votos
Aínda sen votos

2013-06-27

Liberdade

A pregunta sobre a existencia dunha natureza humana fai referencia a aquilo que todos temos en común (a esencia, aquilo que é propiedad característica do ser humano, o que nos define como propiamente humanos). Este concepto encerra sen embargo moitas dificultades, e ten dado lugar a interpretacións tan variadas e a polémicas tan inacabables que, antes de pronunciarnos acerca da “naturaleza humana” (se é que realmente existe) faise necesario precisar que é o que podemos esperar deste concepto.

Natureza humana, liberdade e dignidade.

Visto: 0 veces
Votos
Aínda sen votos
2013-06-27
imaxe
Liberdade

A pregunta sobre a existencia dunha natureza humana fai referencia a aquilo que todos temos en común (a esencia, aquilo que é propiedad característica do ser humano, o que nos define como propiamente humanos). Este concepto encerra sen embargo moitas dificultades, e ten dado lugar a interpretacións tan variadas e a polémicas tan inacabables que, antes de pronunciarnos acerca da “naturaleza humana” (se é que realmente existe) faise necesario precisar que é o que podemos esperar deste concepto.