Do colonialismo á globalización

Visto: 8 veces
Votos
Aínda sen votos

2013-06-27

Desenvolvemento

As culturas e elementos cuturais poden entenderse mellor nun marco que as explique como causas e efectos das condicións histíricas e trate as diferentes comunidades en tanto que axentes ou victimas de determinados procesos, por exemplo, de expansión política ou económica, noutrora vencellados á presenza dos colonizadores e hoxe á expansión da política económica neoliberal que explica a globalización.

Do colonialismo á globalización

Visto: 0 veces
Votos
Aínda sen votos
2013-06-27
imaxe
Desenvolvemento

As culturas e elementos cuturais poden entenderse mellor nun marco que as explique como causas e efectos das condicións histíricas e trate as diferentes comunidades en tanto que axentes ou victimas de determinados procesos, por exemplo, de expansión política ou económica, noutrora vencellados á presenza dos colonizadores e hoxe á expansión da política económica neoliberal que explica a globalización.