Portada Repositorio de contidos educativos

1777 - 1788 de 1837

A orixe da música occidental

07/01/2011

Música

Durante a Idade Antiga, a Idade Media e o Renacemento desenvolvéronse experiencias musicais a todos os niveis, unhas máis coñecidas que outras. A falta de información e a non existencia de medios…

1º Curso Educación Secundaria
07/01/2011
30 Veces

ENGLISH: more than a LANGUAGE

30/12/2010

Lingua estranxeira: inglés

WebQuest sobre a cultura e a vida social inglesa.

1º Curso Educación Secundaria
30/12/2010
18 Veces

A journey to London

30/12/2010

Lingua estranxeira: inglés

Esta WebQuest ten como obxectivo a planificación dunha viaxe para varias persoas a través de tarefas.

1º Curso Educación Secundaria
30/12/2010
5 Veces

XeoClic

28/12/2010

Matemáticas

É un conxunto de 500 actividades Clic agrupadas en 40 paquetes. Están pensadas para o alumnado da ESO (12 - 16 anos). No seu deseño tentáronse cubrir tódolos contidos e obxectivos relacionados coa…

1º Curso Educación Secundaria
28/12/2010
2 Veces

Lapis de grafito, de cor e rotuladores

20/12/2010

Educación Plástica

Unidade didáctica interactiva, actividades e autoavaliación.

1º Curso Educación Secundaria
20/12/2010
1 Veces

Polígonos, Trazamos cuadriláteros y triángulos

20/12/2010

Educación Plástica

Unidade didáctica interactiva con actividades e autoavaliación

1º Curso Educación Secundaria
20/12/2010
2 Veces

La forma. Su estructura

20/12/2010

Educación Plástica

Unidade didáctica interactiva. Con actividades prácticas e autoavaliación.

1º Curso Educación Secundaria
20/12/2010
7 Veces

Clasificamos las formas. La forma plana

20/12/2010

Educación Plástica

Estudo do plano xeométrico e do plano artístico. Clasificación de formas planas.

1º Curso Educación Secundaria
20/12/2010
5 Veces

Viaxe a París

16/12/2010

Lingua estranxeira: francés

Galería de fotografías de París.

5º Curso Educación Primaria
16/12/2010
6 Veces

Via Linguae

16/12/2010

Lingua galega e literatura

O obxectivo de Via Linguae é proporcionar un recurso multimedia interactivo, atractivo e novidoso, que se poida empregar no ensino de idiomas. Está baseado en tres galerías fotográficas diferentes…

5º Curso Educación Primaria
16/12/2010
7 Veces

Miradas á pintura

16/12/2010

Educación Plástica

Espazo que pretende contribuír a que a arte e a pintura formen parte da realidade cotiá da escola. Inclúe unha selección de obras, motivadoras e atractivas para o alumnado sobre diferentes temas.…

5º Curso Educación Primaria
16/12/2010
6 Veces

Instrumentos musicais

16/12/2010

Música

Galería de fotos de instrumentos musicais clasificados ben por orde alfabética ou ben dende a clasificación segundo o elemento vibrante (clasificación de E. M. Hornbostel e C. Sachs, engadindo os…

5º Curso Educación Primaria
16/12/2010
17 Veces

Portada Repositorio de contidos educativos

1777 - 1788 de 1837

A familia

27/06/2013

Lingua estranxeira: francés

Unidade didáctica de Lingua francesa de 1º de Bacharelato a distancia elaborada polo IES San Clemente

1º Curso Bacharelato
27/06/2013
1 Veces

Matemáticas - 1º de Bacharelato

27/06/2013

Matemáticas

Aula virtual co programa de 1º de Bacharelato a distancia elaborada no IES San Clemente. Clicando na imaxe que aparece cando lle dades a visualizar, descargarase a copia de respaldo para instalar…

1º Curso Bacharelato
27/06/2013
1 Veces

A literatura no primeiro terzo do s. XX

26/06/2013

Lingua galega e literatura

Unidade didáctica de Lingua galega e literatura de 2º de Bacharelato a distancia elaborada polo IES San Clemente

2º Curso Bacharelato
26/06/2013
1 Veces

O comentario de textos

26/06/2013

Grego

Unidade didáctica de Grego de 1º de Bacharelato a distancia elaborada polo IES San Clemente

1º Curso Bacharelato
26/06/2013
1 Veces

A oratoria, arte da comunicación

26/06/2013

Grego

Unidade didáctica de Grego de 1º de Bacharelato a distancia elaborada polo IES San Clemente

1º Curso Bacharelato
26/06/2013
1 Veces

Gravitación

25/06/2013

Física e Química

Unidade didáctica de Física e Química para o 2º curso de Bacharelato a distancia elaborada polo IES San Clemente

2º Curso Bacharelato
25/06/2013
1 Veces

Forzas centrais

25/06/2013

Física e Química

Unidade didáctica de Física e Química para o 2º curso de Bacharelato a distancia elaborada polo IES San Clemente

2º Curso Bacharelato
25/06/2013
1 Veces

Funcións

25/06/2013

Matemáticas

As distintas ciencias coñecen, dende hai tempo, leis que describen relacións entre magnitudes, de tal xeito que, coñecendo o valor dalgunhas delas, obtense o valor da outra.

Foron deste…

1º Curso Bacharelato
25/06/2013
1 Veces

A perspectiva cónica

03/05/2013

Educación Plástica

Introdución e fundamentos da representación do espazo e dos volumes co uso da perspectiva cónica.

1º Curso Educación Secundaria
03/05/2013
1 Veces

En que ano foi?

30/01/2013

Ciencias Sociais

Xogo para repasar as principais datas históricas de Galicia, España e do resto do mundo

1º Curso Educación Secundaria
30/01/2013
1 Veces

Proporcionalidad geométrica

18/10/2012

Matemáticas

Nesta unidade abórdanse algúns enunciados referidos ao teorema de Tales desprovistos do rigor das demostracións pero coa ventaxa de poder comprobar as súas conclusións e propiedades de maneira…

1º Curso Educación Secundaria
18/10/2012
1 Veces

Raí­z cuadrada

11/01/2011

Matemáticas

Actividade para interpretar e traducir a linguaxe alxébrica.

1º Curso Educación Secundaria
11/01/2011
1 Veces

Portada Repositorio de contidos educativos

1777 - 1788 de 1837

A orixe da música occidental

07/01/2011

Música

Durante a Idade Antiga, a Idade Media e o Renacemento desenvolvéronse experiencias musicais a todos os niveis, unhas máis coñecidas que outras. A falta de información e a non existencia de medios…

1º Curso Educación Secundaria
07/01/2011
30 Veces

ENGLISH: more than a LANGUAGE

30/12/2010

Lingua estranxeira: inglés

WebQuest sobre a cultura e a vida social inglesa.

1º Curso Educación Secundaria
30/12/2010
18 Veces

A journey to London

30/12/2010

Lingua estranxeira: inglés

Esta WebQuest ten como obxectivo a planificación dunha viaxe para varias persoas a través de tarefas.

1º Curso Educación Secundaria
30/12/2010
5 Veces

XeoClic

28/12/2010

Matemáticas

É un conxunto de 500 actividades Clic agrupadas en 40 paquetes. Están pensadas para o alumnado da ESO (12 - 16 anos). No seu deseño tentáronse cubrir tódolos contidos e obxectivos relacionados coa…

1º Curso Educación Secundaria
28/12/2010
2 Veces

Lapis de grafito, de cor e rotuladores

20/12/2010

Educación Plástica

Unidade didáctica interactiva, actividades e autoavaliación.

1º Curso Educación Secundaria
20/12/2010
1 Veces

Polígonos, Trazamos cuadriláteros y triángulos

20/12/2010

Educación Plástica

Unidade didáctica interactiva con actividades e autoavaliación

1º Curso Educación Secundaria
20/12/2010
2 Veces

La forma. Su estructura

20/12/2010

Educación Plástica

Unidade didáctica interactiva. Con actividades prácticas e autoavaliación.

1º Curso Educación Secundaria
20/12/2010
7 Veces

Clasificamos las formas. La forma plana

20/12/2010

Educación Plástica

Estudo do plano xeométrico e do plano artístico. Clasificación de formas planas.

1º Curso Educación Secundaria
20/12/2010
5 Veces

Viaxe a París

16/12/2010

Lingua estranxeira: francés

Galería de fotografías de París.

5º Curso Educación Primaria
16/12/2010
6 Veces

Via Linguae

16/12/2010

Lingua galega e literatura

O obxectivo de Via Linguae é proporcionar un recurso multimedia interactivo, atractivo e novidoso, que se poida empregar no ensino de idiomas. Está baseado en tres galerías fotográficas diferentes…

5º Curso Educación Primaria
16/12/2010
7 Veces

Miradas á pintura

16/12/2010

Educación Plástica

Espazo que pretende contribuír a que a arte e a pintura formen parte da realidade cotiá da escola. Inclúe unha selección de obras, motivadoras e atractivas para o alumnado sobre diferentes temas.…

5º Curso Educación Primaria
16/12/2010
6 Veces

Instrumentos musicais

16/12/2010

Música

Galería de fotos de instrumentos musicais clasificados ben por orde alfabética ou ben dende a clasificación segundo o elemento vibrante (clasificación de E. M. Hornbostel e C. Sachs, engadindo os…

5º Curso Educación Primaria
16/12/2010
17 Veces

Portada Repositorio de contidos educativos

1777 - 1788 de 1837

Miniatura da introdución

A orixe da música occidental

Música

1º Curso Educación Secundaria
07/01/2011
30 Veces
miniatura recurso

ENGLISH: more than a LANGUAGE

Lingua estranxeira: inglés

1º Curso Educación Secundaria
30/12/2010
18 Veces

A journey to London

Lingua estranxeira: inglés

1º Curso Educación Secundaria
30/12/2010
5 Veces

XeoClic

Matemáticas

1º Curso Educación Secundaria
28/12/2010
2 Veces
Técnicas de debuxo e pintura

Lapis de grafito, de cor e rotuladores

Educación Plástica

1º Curso Educación Secundaria
20/12/2010
1 Veces
a forma , a súa estructua

La forma. Su estructura

Educación Plástica

1º Curso Educación Secundaria
20/12/2010
7 Veces
as formas, a forma plana

Clasificamos las formas. La forma plana

Educación Plástica

1º Curso Educación Secundaria
20/12/2010
5 Veces
Portada "Viaxe a París"

Viaxe a París

Lingua estranxeira: francés

5º Curso Educación Primaria
16/12/2010
6 Veces
Miniatura recurso

Via Linguae

Lingua galega e literatura

5º Curso Educación Primaria
16/12/2010
7 Veces
Miniatura

Miradas á pintura

Educación Plástica

5º Curso Educación Primaria
16/12/2010
6 Veces
gaita

Instrumentos musicais

Música

5º Curso Educación Primaria
16/12/2010
17 Veces