XeoClip Botánica 360

Visto: 0 veces
2023-03-23

"Paisaxes 360º, que amosen a interpretación da paisaxe e a descrición e explicación das comunidades vexetais e de especies en concreto do territorio galego para poder ser analizadas en globalidade (dominantes, protexidas, ameazadas, adaptacións, interaccións, usos, cultura, …) facendo posible que quen os vexa experimente estar no lugar. En cada 360 haberá unha serie de módulos ou información puntual inserida, que precisen a interacción do usuario para seren executados, do tipo: test, cuestionarios, enlaces, paisaxes sonoras, vídeos, imaxes e actividades dixitais interactivas.