Portada Repositorio de contidos educativos

1933 - 1944 de 2051

Raí­z cuadrada

11/01/2011

Matemáticas
Actividade para interpretar e traducir a linguaxe alxébrica.
1º Curso Educación Secundaria
11/01/2011
5 Veces

Plantas con flores

10/01/2011

Coñecemento do medio
Estudo das plantas con flores
5º Curso Educación Primaria
10/01/2011
71 Veces

Amor e poesía

07/01/2011

Lingua castelá e literatura
Esta actividade pretende demostrar que a literatura non é aburrida. Propón coñecer e seleccionar poemas de amor, de varios escritores, para logo escribilos, mediante grafitis.
1º Curso Educación Secundaria
07/01/2011
31 Veces

Archimboldo

07/01/2011

Educación Plástica
Como donos da famosa galería de Arte "SANTARTE", debemos facernos cargo cada ano de preparar unha gran exposición dedicada a un autor famoso. Para este ano, encargáronnos unha exposición dun pintor…
1º Curso Educación Secundaria
07/01/2011
17 Veces

A orixe da música occidental

07/01/2011

Música
Durante a Idade Antiga, a Idade Media e o Renacemento desenvolvéronse experiencias musicais a todos os niveis, unhas máis coñecidas que outras. A falta de información e a non existencia de medios de…
1º Curso Educación Secundaria
07/01/2011
43 Veces

ENGLISH: more than a LANGUAGE

30/12/2010

Lingua estranxeira: inglés
WebQuest sobre a cultura e a vida social inglesa.
1º Curso Educación Secundaria
30/12/2010
29 Veces

A journey to London

30/12/2010

Lingua estranxeira: inglés
Esta WebQuest ten como obxectivo a planificación dunha viaxe para varias persoas a través de tarefas.
1º Curso Educación Secundaria
30/12/2010
38 Veces

XeoClic

28/12/2010

Matemáticas
É un conxunto de 500 actividades Clic agrupadas en 40 paquetes. Están pensadas para o alumnado da ESO (12 - 16 anos). No seu deseño tentáronse cubrir tódolos contidos e obxectivos relacionados coa…
1º Curso Educación Secundaria
28/12/2010
49 Veces

Lapis de grafito, de cor e rotuladores

20/12/2010

Educación Plástica
Unidade didáctica interactiva, actividades e autoavaliación.
1º Curso Educación Secundaria
20/12/2010
5 Veces

Polígonos, Trazamos cuadriláteros y triángulos

20/12/2010

Educación Plástica
Unidade didáctica interactiva con actividades e autoavaliación
1º Curso Educación Secundaria
20/12/2010
20 Veces

La forma. Su estructura

20/12/2010

Educación Plástica
Unidade didáctica interactiva. Con actividades prácticas e autoavaliación.
1º Curso Educación Secundaria
20/12/2010
9 Veces

Clasificamos las formas. La forma plana

20/12/2010

Educación Plástica
Estudo do plano xeométrico e do plano artístico. Clasificación de formas planas.
1º Curso Educación Secundaria
20/12/2010
9 Veces