Portada Repositorio de contidos educativos

1957 - 1968 de 2052

La grammaire inversée: L’adjectif possessif

21/05/2018

Lingua estranxeira: francés
Unidade 13 do proxecto “La grammaire inversée” que abrangue o conxunto completo de contidos sintáctico-discursivos establecidos para 4º da ESO para a clase invertida. Inclúe subtítulos en francés,…
4º Curso Educación Secundaria
21/05/2018
7 Veces

Augmented Reality: 3 Proxecto publicitario

23/02/2018

Educación Plástica
Secuencia didáctica do proxecto: “Augmented Reality. Unha nova forma de ensinar”. Aprendizaxe bilingüe da técnica da realidade aumentada e o seu emprego como recurso didáctico.
4º Curso Educación Secundaria
23/02/2018
7 Veces

Augmented Reality: 1 Concepto e campos de aplicación

23/02/2018

Educación Plástica
Secuencia didáctica do proxecto: “Augmented Reality. Unha nova forma de ensinar”. Aprendizaxe bilingüe da técnica da realidade aumentada e o seu emprego como recurso didáctico.
4º Curso Educación Secundaria
23/02/2018
7 Veces

Guía-Infusión de rutinas e destrezas de pensamento

04/06/2015

Atención Educativa
Esta guía pretendemos facer unha recompilación das rutinas e destrezas levadas a cabo na práctica diaria e nos proxectos dun centro concreto pero extrapolables a outras realidades.
5º Curso Educación Primaria
04/06/2015
7 Veces

Suma y resta de polinomios

11/12/2014

Matemáticas
Videotitorial do proxecto TUTOMATE para traballar os conceptos matemáticos básicos.
2º Curso Educación Secundaria
11/12/2014
7 Veces

Paso de decimal a fracción

29/10/2014

Matemáticas
Videotitorial do proxecto TUTOMATE para traballar os conceptos matemáticos básicos
1º Curso Educación Secundaria
29/10/2014
7 Veces

A Terra por dentro. Teorema de Pitágoras. Semellanza

29/09/2014

Científico-Tecnolóxico
Unidade didáctica 5 para o módulo 2 do ámbito científico-tecnolóxico da Educación Secundaria de Adultos, na modalidade de educación a distancia semipresencial. Elaborada en eXeLearning. Nesta unidade…
Módulo 2 ESA
29/09/2014
7 Veces

Actividades interactivas de números reais

23/09/2013

Matemáticas
Paquete Ardora con actividades interactivas de números reais
3º Curso Educación Secundaria
23/09/2013
7 Veces

O Macizo Ibérico na Galiza

08/07/2013

Bioloxía e Xeoloxía
Unidade didáctica de Xeoloxía de 2º de Bacharelato a distancia elaborada polo IES San Clemente
2º Curso Bacharelato
08/07/2013
7 Veces

A condición / a hipótese

04/07/2013

Lingua estranxeira: francés
Unidade didáctica de Francés de 2º de Bacharelato a distancia elaborada polo IES San Clemente. A condición/ hipótese.
2º Curso Bacharelato
04/07/2013
7 Veces

Cálculo diferencial

28/06/2013

Matemáticas
Era un feito coñecido desde antigo é que o centro de gravidade dun triángulo atópase no punto de corte das medianas pero ¿cómo demostralo? Simón Stevin, un matemático dos Países Baixos do século XVI…
1º Curso Bacharelato
28/06/2013
7 Veces

Ingles, oracións concesivas, temporais, finais.

28/06/2013

Lingua estranxeira: inglés
Unidade didáctica de Inglés, ten como finalidade, relacións concesivas e relacións temporais. Escribir unha noticia. Identificar compoñentes da mensaxe.
1º Curso Bacharelato
28/06/2013
7 Veces