Portada Repositorio de contidos educativos

25 - 36 de 1941

Botamos a lingua a pracer

13/04/2023

Podcast e actividades interactivas sobre a literatura do 1º terzo do século XX.

13/04/2023
284 Veces

A nosa partiteka

13/04/2023

“A nosa partiteka” conta con 4 secuencias de aprendizaxe nas que se afonda na tecnoloxía musical e na interpretación e creación musicais, tendo en conta as diferentes competencias básicas, a…

13/04/2023
190 Veces

Crossing Worlds

13/04/2023

Material didáctico de inglés 4º de primaria

13/04/2023
125 Veces

Guía para a diversificación de espazos educativos na ESO dende unha perspectiva inclusiva, igualitaria e interdisciplinaria

13/04/2023

Esta guía está creada para ofrecer ferramentas, consignas e claves igualitarias e inclusivas que guíen ao profesorado dos centros de educación secundaria na busca de novas perspectivas que excedan a…

13/04/2023
50 Veces

O regreso dos heroes

28/03/2023

Cultura Clásica
Ao longo das nove unidades desta secuencia didáctica desenvólvense contidos curriculares da materia de Cultura Clásica de 4º/3º ESO, referidos a temas diversos de mitoloxía, historia, sociedade e…
4º Curso Educación Secundaria
28/03/2023
72 Veces

English Across the Curriculum: 3 ESO- UD 5: Our Planet

24/03/2023

Lingua estranxeira: inglés
Unidade didáctica centrada nos contidos propios de 3º da ESO, serve como consolidación e/ou introdución a novos coñecementos sobre os seguintes temas: conditional sentence, recycling, environmental…
3º Curso Educación Secundaria
24/03/2023
103 Veces

Contiños para despertar versos: A ra Pipa e o picapeixe que a ensinou a cazar

24/03/2023

Linguaxes: comunicación e representación
Cinco audiocontos sonorizados con efectos e música. Cada ODE conta cunha canción: o poema, a melodía en arquivo audio e a partitura.Hai actividades de moi variada tipoloxía para realizar na aula e…
Todos Educación Infantil
24/03/2023
343 Veces

Contiños para despertar versos: A vaquiña Petra

24/03/2023

Linguaxes: comunicación e representación
Cinco audiocontos sonorizados con efectos e música. Cada ODE conta cunha canción: o poema, a melodía en arquivo audio e a partitura.Hai actividades de moi variada tipoloxía para realizar na aula e…
Todos Educación Infantil
24/03/2023
423 Veces

Contiños para despertar versos: A pedra Cricriticrí

24/03/2023

Linguaxes: comunicación e representación
Cinco audiocontos sonorizados con efectos e música. Cada ODE conta cunha canción: o poema, a melodía en arquivo audio e a partitura.Hai actividades de moi variada tipoloxía para realizar na aula e…
Todos Educación Infantil
24/03/2023
136 Veces

Contiños para despertar versos: O peixe Salva, peito de lobo

24/03/2023

Linguaxes: comunicación e representación
Cinco audiocontos sonorizados con efectos e música. Cada ODE conta cunha canción: o poema, a melodía en arquivo audio e a partitura.Hai actividades de moi variada tipoloxía para realizar na aula e…
Todos Educación Infantil
24/03/2023
108 Veces

Contiños para despertar versos: O pitiño que levaba medio ovo na cabeza

24/03/2023

Linguaxes: comunicación e representación
Cinco audiocontos sonorizados con efectos e música. Cada ODE conta cunha canción: o poema, a melodía en arquivo audio e a partitura.Hai actividades de moi variada tipoloxía para realizar na aula e…
Todos Educación Infantil
24/03/2023
330 Veces

Proxecto 5: Ruleta Interactiva

23/03/2023

STEM
O proxecto “integración dun espazo maker na aula de primaria II” enfocase cara a desenvolver e potenciar iniciativas formativas no marco do ámbito STEAM (ciencia-tecnoloxía-enxeñaría-arte-matemáticas…
6º Curso Educación Primaria
23/03/2023
162 Veces