Portada Repositorio de contidos educativos

1957 - 1964 de 1964

Operaciones con números naturales I

19/10/2010

Matemáticas
Identificar os valores que sexan números naturais e representalos graficamente sobre unha recta; ordenar, sumar e restar números naturais.
5º Curso Educación Primaria
19/10/2010
12 Veces

Integración numérica con Descartes

19/04/2011

Matemáticas
Recurso Web que permite explicar os métodos numéricos de cálculo de integrais con axuda do applet Descartes. O alumnado pode traballar funcións sinusoidais, polinomiais e exponenciais, e facer o…
2º Curso Bacharelato
19/04/2011
14 Veces

A cor III. Elementos da imaxe II

22/02/2011

Educación Plástica
Secuencia didáctica da unidade "Os elementos da imaxe II". Contidos, obradoiro e actividades de autoavaliación. Recurso Plas-Tic
2º Curso Educación Secundaria
22/02/2011
3 Veces

A liña II. Os elementos da imaxe II.

22/02/2011

Educación Plástica
Secuencia didáctica da unidade "A linguaxe visual: medios de comunicación. Imaxe por computador." Contidos, taller de actividades e actividades de avaliación. Recurso Plas-Tic.
2º Curso Educación Secundaria
22/02/2011
13 Veces

Observemos a nosa contorna

22/02/2011

Educación Plástica
Secuencia didáctica de "A linguaxe visual". Contidos, obradoiro de actividades e autoavaliación. Recurso Plas-Tic.
2º Curso Educación Secundaria
22/02/2011
5 Veces

Que é o que nos contan os medios de comunicación?

22/02/2011

Educación Plástica
Secuencia didáctica de "A linguaxe visual". Contidos, obradoiro de actividades e autoavaliación. Recurso Plas-Tic.
2º Curso Educación Secundaria
22/02/2011
8 Veces

Descubre os medios de comunicación.

22/02/2011

Educación Plástica
Secuencia didáctica de "A linguaxe visual". Contidos, obradoiro de actividades e autoavaliación. Recurso Plas-Tic.
2º Curso Educación Secundaria
22/02/2011
10 Veces

Álxebra con papas. 2º ESO

03/12/2010

Matemáticas
Actividades de Álxebra con HotPotaoes. Moi completa.
2º Curso Educación Secundaria
03/12/2010
37 Veces