Cuentos para despertar versos: La rana Pipa y el pescadero que le enseñó a cazar.

Visto: 0 veces
2023-03-24

Cinco audiocontos sonorizados con efectos e música. Cada ODE conta cunha canción: o poema, a melodía en arquivo audio e a partitura.Hai actividades de moi variada tipoloxía para realizar na aula e fóra da escola, arraigadas no territorio. A metodoloxía é participativa. Conta con xogos interactivos para o alumnado. As temáticas van da ecoloxía, a cultura e a lingua galegas, ata a intelixencia emocional.

Cuentos para despertar versos: La Piedra Cricriticrí

Visto: 0 veces
2023-03-24

Cinco audiocuentos sonorizados con efectos y música. Cada ODE cuenta con una canción: el poema,la melodía en archivo audio y la partitura.Hay actividades de tipología muy variada para realizar en el aula y fuera de la escuela. La metodología es participativa.Tiene juegos interactivos para los estudiantes. Los temas van desde la ecología, la culture y la lengua gallega, hasta la inteligencia emocional.