1
CONCIENCIA-T _ CONCIENCIA SILÁBICA
Programa de conciencia fonolóxica


Esta obra ten unha licenza Creative Commons Atribución-Non comercial-Compartir igual 4.0 Internacional.

- Todos os pictogramas empregados correspóndense coa seguinte licenza:

Autor pictogramas: Sergio Palao. Orixe: ARASAAC (http://www.arasaac.org) . Licencia: CC (BY-NC-SA) . Propiedad: Goberno de Aragón (España)

- Todos os audios empregados son de autoría propia: Érica Ordóñez Pardo, Licenza CC-BY-NC-SA

- As imaxes empregadas combinan pictogramas de ARASAAC (arriba indicado) es imaxes imaxes libres de uso.