Repositorio de contidos educativos https://recursos.edu.xunta.gal/ gl Funcións. Da gráfica á expresión https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/funcions-da-grafica-expresion <div>Funcións. Da gráfica á expresión</div> <div> <div>Votos</div> <div><form class="fivestar-form-1" id="vote" data-drupal-selector="fivestar-form-1" action="/rss.xml?combine=" method="post" accept-charset="UTF-8"> <div class="clearfix fivestar-average-text fivestar-average-stars fivestar-form-item fivestar-basic"><div class="js-form-item form-item custom-control custom-fivestar js-form-type-fivestar form-type-fivestar js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <div class="js-form-item form-item custom-control js-form-type-select form-type-select js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <select class="vote form-select custom-select" data-drupal-selector="edit-vote" aria-describedby="edit-vote--2--description" id="edit-vote--2" name="vote"><option value="-" >Select rating</option><option value="20" >Dar 1/5</option><option value="40" >Dar 2/5</option><option value="60" >Dar 3/5</option><option value="80" >Dar 4/5</option><option value="100" >Dar 5/5</option><option value="0" >Cancel rating</option></select> <div id="edit-vote--2--description" class="description"> <div class="fivestar-summary fivestar-summary-average-count"><span class="empty">Aínda sen votos</span></div> </div> </div> </div> </div> <input style="display:none" data-drupal-selector="edit-submit" type="submit" id="edit-submit" name="op" value="Valoración" class="button js-form-submit form-submit btn btn-primary"/> <input autocomplete="off" data-drupal-selector="form-nrm3vzk4s8y93wcv8sfbcvif3vszsezvn81r4ghn6di" type="hidden" name="form_build_id" value="form-NRM3vZK4s8y93WCV8sFbcVIf3VSZsEzVN81r4ghn6dI" class="form-control"/> <input data-drupal-selector="edit-fivestar-form-1" type="hidden" name="form_id" value="fivestar_form_1" class="form-control"/> </form> </div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>dixit</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Xov, 08/31/2023 - 11:17</span> <div> <div>imaxe</div> <div> <img src="/sites/default/files/styles/large/public/imaxes/recursos/MATES2_Funciones2_0.jpg?itok=K1HmNcMU" width="480" height="318" alt="Ilustrativo. Da gráfica á expresión" loading="lazy" class="image-style-large" /> </div> </div> <div><p><strong>Materia:</strong> Matemáticas.</p> <p><strong>Descrición:</strong> Contido dinámico que permite ao alumnado comprender, de forma intuitiva e clara, o funcionamento e a lóxica interna das gráficas, así como a identificación dos valores que a compoñen e a súa operativa para coñecer a función que a representa. </p> <p>A través dunha narrativa na que terá que liberar unha horta da praga de tres especies de toupas, o alumnado poderá traballar as gráficas de funcións constantes, afíns e exponenciais (cuadrática ou parábola). Paso a paso e de forma intuitiva extraerán os puntos representados nos eixes de coordenadas para crear a táboa de valores e identificar a expresión alxébrica correspondente, empregando ditos valores. </p> <p><strong>Tipo de recursos: </strong></p> <ul><li>Actividades interactivas</li> </ul><p><strong>Número de sesións estimadas: </strong>1.</p> <p><strong>Outras características:</strong> </p> <ul><li>Exercicios aleatorios (valores para todos os coeficientes das funcións).</li> <li>Gráficas automáticas.</li> <li>Feedback automático para coñecer a función da gráfica representada.</li> <li>Resumo final de cada función dispoñible para descarga.</li> </ul><p><strong>Contidos relacionados:</strong></p> <ul><li><a href="https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/funcions-da-expresion-grafica">Funcións. Da expresión á gráfica</a></li> </ul></div> <div> <div>Ficheiros relacionados</div> <div> <div> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/ficheiros/recursos/Ficha%20-%20Funci%C3%B3ns%20-%20Da%20gr%C3%A1fica%20%C3%A1%20expresi%C3%B3n.pdf" type="application/pdf" title="Ficha - Funcións - Da gráfica á expresión.pdf">Ficha do contido</a></span> </div> </div> </div> <div> <div>Arbol</div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/222" hreflang="gl">Educación Primaria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/291" hreflang="gl">5º Primaria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/296" hreflang="gl">Matemáticas</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/308" hreflang="gl">6º Primaria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/313" hreflang="gl">Matemáticas</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/325" hreflang="gl">Educación Secundaria Obligatoria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/326" hreflang="gl">1º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/333" hreflang="gl">Matemáticas</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/340" hreflang="gl">2º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/346" hreflang="gl">Matemáticas</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/354" hreflang="gl">3º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/363" hreflang="gl">Matemáticas</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/373" hreflang="gl">4º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/378" hreflang="gl">Matemáticas A</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/379" hreflang="gl">Matemáticas B</a></div> </div> </div> <div> <div>Recursos relacionados</div> <div><a href="/taxonomy/term/590" hreflang="gl">DIXIT_Funciones</a></div> </div> <div> <div>Categoría personalizada</div> <div>Dirixido a alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria (1º a 4º ESO) para adquirir e afondar nos conceptos matemáticos. Pódese empregar en Educación Primaria (5º e 6º) para a introdución de ditos conceptos.</div> </div> Thu, 31 Aug 2023 09:17:15 +0000 dixit 2565 at https://recursos.edu.xunta.gal Funcións. Da expresión á gráfica https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/funcions-da-expresion-grafica <div>Funcións. Da expresión á gráfica</div> <div> <div>Votos</div> <div><form class="fivestar-form-2" id="vote--2" data-drupal-selector="fivestar-form-2" action="/rss.xml?combine=" method="post" accept-charset="UTF-8"> <div class="clearfix fivestar-average-text fivestar-average-stars fivestar-form-item fivestar-basic"><div class="js-form-item form-item custom-control custom-fivestar js-form-type-fivestar form-type-fivestar js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <div class="js-form-item form-item custom-control js-form-type-select form-type-select js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <select class="vote form-select custom-select" data-drupal-selector="edit-vote" aria-describedby="edit-vote--4--description" id="edit-vote--4" name="vote"><option value="-" >Select rating</option><option value="20" >Dar 1/5</option><option value="40" >Dar 2/5</option><option value="60" >Dar 3/5</option><option value="80" >Dar 4/5</option><option value="100" >Dar 5/5</option><option value="0" >Cancel rating</option></select> <div id="edit-vote--4--description" class="description"> <div class="fivestar-summary fivestar-summary-average-count"><span class="empty">Aínda sen votos</span></div> </div> </div> </div> </div> <input style="display:none" data-drupal-selector="edit-submit" type="submit" id="edit-submit--2" name="op" value="Valoración" class="button js-form-submit form-submit btn btn-primary"/> <input autocomplete="off" data-drupal-selector="form-x8ieroccdhsbajbshju2s61l3embnch5jbykoq8-mbw" type="hidden" name="form_build_id" value="form-x8IeroccdHSBAJBsHJu2s61l3embncH5JbYkoq8_mBw" class="form-control"/> <input data-drupal-selector="edit-fivestar-form-2" type="hidden" name="form_id" value="fivestar_form_2" class="form-control"/> </form> </div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>dixit</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Xov, 08/31/2023 - 10:54</span> <div> <div>imaxe</div> <div> <img src="/sites/default/files/styles/large/public/imaxes/recursos/MATES2_Funciones1_0.jpg?itok=q_HEcpuN" width="480" height="318" alt="Ilustrativo. Da expresión á gráfica" loading="lazy" class="image-style-large" /> </div> </div> <div><p><strong>Materia: </strong>Matemáticas</p> <p><strong>Descrición:</strong> Contido dinámico que permite ao alumnado comprender, de forma intuitiva e clara, o funcionamento e a lóxica interna das funcións alxébricas, así como a identificación de cada función e a súa operativa. </p> <p>A través dunha narrativa na que terá que liberar unha horta da praga de tres especies de toupas, o alumnado poderá traballar as funcións constantes, afíns e exponenciais (cuadrática ou parábola) observando como se substitúen os valores que escolla na función e trasladándoos a unha táboa de valores. Por último, trasladará os puntos da táboa aos eixos de coordenadas para construír a gráfica da función. </p> <p><strong>Tipo de recursos: </strong></p> <ul><li>Actividades interactivas</li> </ul><p><strong>Número de sesións estimadas: </strong>1.</p> <p><strong>Outras características:</strong> </p> <ul><li>Exercicios aleatorios (valores para todos os coeficientes das funcións).</li> <li>Cálculos automáticos.</li> <li>Feedback automático para a creación das gráficas das funcións.</li> <li>Resumo final de cada función dispoñible para descarga.</li> </ul><p><strong>Contidos relacionados:</strong></p> <ul><li><a href="https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/funcions-da-grafica-expresion">Funcións. Da gráfica á expresión</a></li> </ul></div> <div> <div>Ficheiros relacionados</div> <div> <div> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/ficheiros/recursos/Ficha%20-%20Funci%C3%B3ns%20-%20Da%20expresi%C3%B3n%20%C3%A1%20gr%C3%A1fica.pdf" type="application/pdf" title="Ficha - Funcións - Da expresión á gráfica.pdf">Ficha do contido</a></span> </div> </div> </div> <div> <div>Arbol</div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/222" hreflang="gl">Educación Primaria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/291" hreflang="gl">5º Primaria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/296" hreflang="gl">Matemáticas</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/308" hreflang="gl">6º Primaria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/313" hreflang="gl">Matemáticas</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/325" hreflang="gl">Educación Secundaria Obligatoria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/326" hreflang="gl">1º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/333" hreflang="gl">Matemáticas</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/340" hreflang="gl">2º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/346" hreflang="gl">Matemáticas</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/354" hreflang="gl">3º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/363" hreflang="gl">Matemáticas</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/373" hreflang="gl">4º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/378" hreflang="gl">Matemáticas A</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/379" hreflang="gl">Matemáticas B</a></div> </div> </div> <div> <div>Recursos relacionados</div> <div><a href="/taxonomy/term/590" hreflang="gl">DIXIT_Funciones</a></div> </div> <div> <div>Categoría personalizada</div> <div>Dirixido a alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria (1º a 4º ESO) para adquirir e afondar nos conceptos matemáticos. Pódese empregar en Educación Primaria (5º e 6º) para a introdución de ditos conceptos.</div> </div> Thu, 31 Aug 2023 08:54:59 +0000 dixit 2564 at https://recursos.edu.xunta.gal Misión Sistema Solar. Os planetas (Visión holográfica) https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/mision-sistema-solar-os-planetas-vision-holografica <div>Misión Sistema Solar. Os planetas (Visión holográfica)</div> <div> <div>Votos</div> <div><form class="fivestar-form-3" id="vote--3" data-drupal-selector="fivestar-form-3" action="/rss.xml?combine=" method="post" accept-charset="UTF-8"> <div class="clearfix fivestar-average-text fivestar-average-stars fivestar-form-item fivestar-basic"><div class="js-form-item form-item custom-control custom-fivestar js-form-type-fivestar form-type-fivestar js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <div class="js-form-item form-item custom-control js-form-type-select form-type-select js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <select class="vote form-select custom-select" data-drupal-selector="edit-vote" aria-describedby="edit-vote--6--description" id="edit-vote--6" name="vote"><option value="-" >Select rating</option><option value="20" >Dar 1/5</option><option value="40" >Dar 2/5</option><option value="60" selected="selected">Dar 3/5</option><option value="80" >Dar 4/5</option><option value="100" >Dar 5/5</option><option value="0" >Cancel rating</option></select> <div id="edit-vote--6--description" class="description"> <div class="fivestar-summary fivestar-summary-average-count"><span class="average-rating">Media: 3</span> <span class="total-votes">(2 votos)</span></div> </div> </div> </div> </div> <input style="display:none" data-drupal-selector="edit-submit" type="submit" id="edit-submit--3" name="op" value="Valoración" class="button js-form-submit form-submit btn btn-primary"/> <input autocomplete="off" data-drupal-selector="form-mr6gnw-apw8nqrissfq3tzt3c3x4dpo4jdutuvhwnu4" type="hidden" name="form_build_id" value="form-Mr6Gnw-aPw8NqRiSsFQ3TzT3c3X4dpO4jdUtUvhwNU4" class="form-control"/> <input data-drupal-selector="edit-fivestar-form-3" type="hidden" name="form_id" value="fivestar_form_3" class="form-control"/> </form> </div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>dixit</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ven, 07/14/2023 - 10:58</span> <div> <div>imaxe</div> <div> <img src="/sites/default/files/styles/large/public/imaxes/recursos/CCSS-MSS1-Universo_0.jpg?itok=EhTm3gXL" width="480" height="319" alt="ilustrativo. Visión holográfica" loading="lazy" class="image-style-large" /> </div> </div> <div><p><strong>Materia</strong>: Ciencias Sociais</p> <p><strong>Descrición</strong>: Contido audiovisual e interactivo baseado en hologramas que permite a visualización en 3D dos planetas, da súa correspondente rotación e do seu xiro sobre o seu propio eixe. Acompáñase dunha guía para a creación manual da pirámide holográfica que permite a proxección dos hologramas. Esta pirámide pódese realizar de forma sinxela con elementos reciclados. </p> <p><strong>Tipo de recursos: </strong></p> <ul><li>Visor holográfico.</li> </ul><p><strong>Número de sesións estimadas: </strong>1.</p> <p><strong>Aclaracións:</strong> A iniciativa "Misión Sistema Solar" consta de 4 contidos. 3 destes son secuenciais, aínda que poden realizarse de forma individual:</p> <ol><li>A orixe do universo.</li> <li>O Universo.</li> <li>A Terra.</li> </ol><p><strong>Requisitos técnicos: </strong></p> <ul><li>Require dunha pirámide holográfica para a visualización 3D. Inclúe unha guía para a súa construción.</li> </ul><p><strong>Contidos relacionados: </strong></p> <ul><li><a href="https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/mision-sistema-solar-orixe-do-universo">Misión Sistema Solar. A orixe do universo</a></li> <li><a href="https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/mision-sistema-solar-o-universo">Misión Sistema Solar. O Universo</a></li> <li><a href="https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/mision-sistema-solar-terra">Misión Sistema Solar. A Terra</a></li> </ul></div> <div> <div>Ficheiros relacionados</div> <div> <div> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/ficheiros/recursos/Gu%C3%ADa%20de%20montaxe%20e%20uso%20-%20Pir%C3%A1mide%20Hologr%C3%A1fica%20-%20Os%20planetas.pdf" type="application/pdf" title="Guía de montaxe e uso - Pirámide Holográfica - Os planetas.pdf">Guía de montaxe e uso - Pirámide Holográfica - Os planetas</a></span> </div> <div> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/ficheiros/recursos/Ficha%20-%20Misi%C3%B3n%20Sistema%20Solar%20-%20Os%20planetas%20%28visi%C3%B3n%20hologr%C3%A1fica%29.pdf" type="application/pdf" title="Ficha - Misión Sistema Solar - Os planetas (visión holográfica).pdf">Ficha do contido</a></span> </div> </div> </div> <div> <div>Arbol</div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/222" hreflang="gl">Educación Primaria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/291" hreflang="gl">5º Primaria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/293" hreflang="gl">Ciencias sociais</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/308" hreflang="gl">6º Primaria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/310" hreflang="gl">Ciencias sociais</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/325" hreflang="gl">Educación Secundaria Obligatoria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/326" hreflang="gl">1º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/336" hreflang="gl">Xeografía e Historia</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/340" hreflang="gl">2º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/350" hreflang="gl">Xeografía e Historia</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/354" hreflang="gl">3º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/365" hreflang="gl">Xeografía e Historia</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/373" hreflang="gl">4º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/380" hreflang="gl">Xeografía e Historia</a></div> </div> </div> <div> <div>Recursos relacionados</div> <div><a href="/taxonomy/term/469" hreflang="gl">DIXIT_MSSEP</a></div> </div> <div> <div>Categoría personalizada</div> <div>Dirixido a alumnado de Educación Primaria (5º e 6º) para adquirir e afondar nos conceptos sociais. Pódese empregar en Educación Secundaria Obrigatoria (1º a 4º ESO) para o seu repaso.</div> </div> Fri, 14 Jul 2023 08:58:01 +0000 dixit 2561 at https://recursos.edu.xunta.gal Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Limoges: Les Halles https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle-limoges-les-halles <div>Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Limoges: Les Halles</div> <div> <div>Votos</div> <div><form class="fivestar-form-4" id="vote--4" data-drupal-selector="fivestar-form-4" action="/rss.xml?combine=" method="post" accept-charset="UTF-8"> <div class="clearfix fivestar-average-text fivestar-average-stars fivestar-form-item fivestar-basic"><div class="js-form-item form-item custom-control custom-fivestar js-form-type-fivestar form-type-fivestar js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <div class="js-form-item form-item custom-control js-form-type-select form-type-select js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <select class="vote form-select custom-select" data-drupal-selector="edit-vote" aria-describedby="edit-vote--8--description" id="edit-vote--8" name="vote"><option value="-" >Select rating</option><option value="20" >Dar 1/5</option><option value="40" >Dar 2/5</option><option value="60" >Dar 3/5</option><option value="80" >Dar 4/5</option><option value="100" selected="selected">Dar 5/5</option><option value="0" >Cancel rating</option></select> <div id="edit-vote--8--description" class="description"> <div class="fivestar-summary fivestar-summary-average-count"><span class="average-rating">Media: 5</span> <span class="total-votes">(1 voto)</span></div> </div> </div> </div> </div> <input style="display:none" data-drupal-selector="edit-submit" type="submit" id="edit-submit--4" name="op" value="Valoración" class="button js-form-submit form-submit btn btn-primary"/> <input autocomplete="off" data-drupal-selector="form-bdladefnb4b-jnh9z7g65fnervsfjqzze1b2prn7-os" type="hidden" name="form_build_id" value="form-bdLADEFnB4B-jNH9Z7G65FnErvSFjQzzE1B2Prn7_os" class="form-control"/> <input data-drupal-selector="edit-fivestar-form-4" type="hidden" name="form_id" value="fivestar_form_4" class="form-control"/> </form> </div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>dixit</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mar, 07/11/2023 - 11:10</span> <div> <div>imaxe</div> <div> <img src="/sites/default/files/styles/large/public/imaxes/recursos/FR-LeChemin2.jpg?itok=83ZyypfM" width="480" height="318" alt="Limoges: Les Halles" loading="lazy" class="image-style-large" /> </div> </div> <div><p><strong>Materia:</strong> Francés</p> <p><strong>Descrición: </strong>Contido interactivo que incorpora escenarios de scape room nos que o alumnado terá que superar retos nos distintos postos que forman parte do Mercado de abastos da cidade de Limoges (Les Halles) para conseguir premios que intercambiar por un artigo de recordo na tenda de souvenirs.<br /> Cunha gran variedade de exercicios diversos, o alumnado poderá aprender e practicar vocabulario e expresións referentes á vaixela e á porcelana, aos queixos típicos, á panadaría e pastelaría e ás cooperativas de alimentos ecolóxicos, ao tempo que coñece a cultura francesa. </p> <p><strong>Tipo de recursos: </strong></p> <ul><li>Actividades interactivas e creador de avatares.</li> <li>Escenarios interactivos.</li> </ul><p><strong>Número de sesións estimadas:</strong> Segundo criterio docente e nivel do alumnado.</p> <p><strong>Aclaracións: </strong></p> <ul><li>A iniciativa "Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle" consta de 3 contidos secuenciais (paradas) e un diario de viaxe complementario:</li> </ul><p>         1. Vézelay: Buffet<br />          2. Limoges: Les Halles<br />          3. Perigueux: Boutique<br />          *. Carnet de Voyage </p> <ul><li>Aínda que a iniciativa está deseñada de xeito secuencial, os contidos tamén poden traballarse de forma illada (excepto o diario de viaxe).</li> </ul><p><strong>Outras características:</strong></p> <ul><li>Actividades con audios integrados.</li> </ul><p><strong>Contidos relacionados: </strong></p> <ul><li><a href="https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle-vezelay-buffet">Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Vézelay: Buffet</a></li> <li><a href="https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle-perigueux-boutique">Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Périgueux: Boutique</a></li> <li><a href="https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/le-chemin-de-saint-jacques-de-compostelle-carnet-de-voayage">Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Carnet de Voyage</a></li> </ul></div> <div> <div>Ficheiros relacionados</div> <div> <div> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/ficheiros/recursos/Ficha%20-%20Le%20chemin%20de%20Saint-Jacques%20de%20Compostelle%20-%20Limoges_LesHalles.pdf" type="application/pdf" title="Ficha - Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle - Limoges_LesHalles.pdf">Ficha do contido</a></span> </div> <div> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/ficheiros/recursos/Solucionario%20-%20Limoges_LesHalles.pdf" type="application/pdf" title="Solucionario - Limoges_LesHalles.pdf">Solucionario</a></span> </div> </div> </div> <div> <div>Arbol</div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/325" hreflang="gl">Educación Secundaria Obligatoria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/326" hreflang="gl">1º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/484" hreflang="gl">Francés</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/340" hreflang="gl">2º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/485" hreflang="gl">Francés</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/354" hreflang="gl">3º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/486" hreflang="gl">Francés</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/373" hreflang="gl">4º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/487" hreflang="gl">Francés</a></div> </div> </div> <div> <div>Recursos relacionados</div> <div><a href="/taxonomy/term/475" hreflang="gl">DIXIT_CSJC</a></div> </div> <div> <div>Categoría personalizada</div> <div>Dirixido a alumnado que teña escollido Francés como primeira lingua estranxeira (1º a 4º ESO) ou como segunda lingua estranxeira (3º e 4º ESO). Empregarase para adquirir e afondar nos conceptos e vocabulario propios deste idioma.</div> </div> Tue, 11 Jul 2023 09:10:09 +0000 dixit 2558 at https://recursos.edu.xunta.gal Química Manipulativa. Reaccións químicas https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/quimica-manipulativa-reaccions-quimicas <div>Química Manipulativa. Reaccións químicas</div> <div> <div>Votos</div> <div><form class="fivestar-form-5" id="vote--5" data-drupal-selector="fivestar-form-5" action="/rss.xml?combine=" method="post" accept-charset="UTF-8"> <div class="clearfix fivestar-average-text fivestar-average-stars fivestar-form-item fivestar-basic"><div class="js-form-item form-item custom-control custom-fivestar js-form-type-fivestar form-type-fivestar js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <div class="js-form-item form-item custom-control js-form-type-select form-type-select js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <select class="vote form-select custom-select" data-drupal-selector="edit-vote" aria-describedby="edit-vote--10--description" id="edit-vote--10" name="vote"><option value="-" >Select rating</option><option value="20" >Dar 1/5</option><option value="40" >Dar 2/5</option><option value="60" >Dar 3/5</option><option value="80" >Dar 4/5</option><option value="100" selected="selected">Dar 5/5</option><option value="0" >Cancel rating</option></select> <div id="edit-vote--10--description" class="description"> <div class="fivestar-summary fivestar-summary-average-count"><span class="average-rating">Media: 5</span> <span class="total-votes">(2 votos)</span></div> </div> </div> </div> </div> <input style="display:none" data-drupal-selector="edit-submit" type="submit" id="edit-submit--5" name="op" value="Valoración" class="button js-form-submit form-submit btn btn-primary"/> <input autocomplete="off" data-drupal-selector="form-pyygr4bfv4rsjsmg5gudhelaivu0mm6pnyvyydc6z9q" type="hidden" name="form_build_id" value="form-PyYgR4BfV4RSJsmG5guDhelaIvU0mM6pnYvyydC6Z9Q" class="form-control"/> <input data-drupal-selector="edit-fivestar-form-5" type="hidden" name="form_id" value="fivestar_form_5" class="form-control"/> </form> </div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>dixit</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mar, 06/06/2023 - 09:05</span> <div> <div>imaxe</div> <div> <img src="/sites/default/files/styles/large/public/imaxes/recursos/FISQUIM-Regletas2_0.jpg?itok=IsUMEKBg" width="480" height="318" alt="Ilustrativo. Reacciones químicas" loading="lazy" class="image-style-large" /> </div> </div> <div><p><strong>Materia</strong>: Física e Química</p> <p><strong>Descrición</strong>: Laboratorio virtual manipulativo para a representación e o axuste de reaccións químicas. O alumnado traballará con fichas 3D para representar os reactivos e os produtos e irá axustando a ecuación que se presenta. Construirá, coas pezas correspondentes a cada elemento químico, torres, tendo en conta que debe haber o mesmo número de fichas en ambas partes da reacción.</p> <p><strong>Tipo de recursos:</strong></p> <ul><li>Laboratorio virtual</li> </ul><p><strong>Número de sesións estimadas:</strong> 1.</p> <p><strong>Outras características: </strong></p> <ul><li>Actividades aleatorias.</li> <li>Feedback automático e específico sobre o tipo de erro cometido.</li> <li>Puntuación para fomentar o interese.</li> </ul><p><strong>Contidos relacionados: </strong></p> <ul><li><a href="https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/quimica-manipulativa-elementos-e-compostos">Química Manipulativa. Elementos e compostos</a></li> </ul></div> <div> <div>Ficheiros relacionados</div> <div> <div> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/ficheiros/recursos/Ficha%20-%20Qu%C3%ADmica%20Manipulativa%20-%20Reacci%C3%B3ns%20qu%C3%ADmicas.pdf" type="application/pdf" title="Ficha - Química Manipulativa - Reaccións químicas.pdf">Ficha do contido</a></span> </div> <div> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/ficheiros/recursos/Solucionario%20-%20Reacci%C3%B3ns%20qu%C3%ADmicas.pdf" type="application/pdf" title="Solucionario - Reaccións químicas.pdf">Solucionario - Reaccións químicas</a></span> </div> </div> </div> <div> <div>Arbol</div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/325" hreflang="gl">Educación Secundaria Obligatoria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/340" hreflang="gl">2º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/342" hreflang="gl">Física e Química</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/354" hreflang="gl">3º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/359" hreflang="gl">Física e Química</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/373" hreflang="gl">4º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/385" hreflang="gl">Física e Química</a></div> </div> </div> <div> <div>Recursos relacionados</div> <div><a href="/taxonomy/term/587" hreflang="gl">Dixit_QuimicaManipulativa</a></div> </div> <div> <div>Categoría personalizada</div> <div>Dirixido a alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria (2º a 4º ESO) para adquirir e afondar nos conceptos físicos e químicos.</div> </div> Tue, 06 Jun 2023 07:05:17 +0000 dixit 2556 at https://recursos.edu.xunta.gal Laboratorio de Té Kombucha https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/laboratorio-de-te-kombucha <div>Laboratorio de Té Kombucha</div> <div> <div>Votos</div> <div><form class="fivestar-form-6" id="vote--6" data-drupal-selector="fivestar-form-6" action="/rss.xml?combine=" method="post" accept-charset="UTF-8"> <div class="clearfix fivestar-average-text fivestar-average-stars fivestar-form-item fivestar-basic"><div class="js-form-item form-item custom-control custom-fivestar js-form-type-fivestar form-type-fivestar js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <div class="js-form-item form-item custom-control js-form-type-select form-type-select js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <select class="vote form-select custom-select" data-drupal-selector="edit-vote" aria-describedby="edit-vote--12--description" id="edit-vote--12" name="vote"><option value="-" >Select rating</option><option value="20" >Dar 1/5</option><option value="40" >Dar 2/5</option><option value="60" >Dar 3/5</option><option value="80" selected="selected">Dar 4/5</option><option value="100" >Dar 5/5</option><option value="0" >Cancel rating</option></select> <div id="edit-vote--12--description" class="description"> <div class="fivestar-summary fivestar-summary-average-count"><span class="average-rating">Media: 4</span> <span class="total-votes">(2 votos)</span></div> </div> </div> </div> </div> <input style="display:none" data-drupal-selector="edit-submit" type="submit" id="edit-submit--6" name="op" value="Valoración" class="button js-form-submit form-submit btn btn-primary"/> <input autocomplete="off" data-drupal-selector="form-ryvrwzlp9xsjz-pjspg-ximm4ge3zvzdaehykqrnxny" type="hidden" name="form_build_id" value="form-rYvrWzlP9XsJz_PJspG-xImM4Ge3zvzdaeHYkQrNxnY" class="form-control"/> <input data-drupal-selector="edit-fivestar-form-6" type="hidden" name="form_id" value="fivestar_form_6" class="form-control"/> </form> </div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>dixit</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mar, 05/16/2023 - 14:31</span> <div> <div>imaxe</div> <div> <img src="/sites/default/files/styles/large/public/imaxes/recursos/BIOXEO-Kombucha.jpg?itok=uJ3NlxuR" width="480" height="319" alt="Ilustrativo. Laboratorio de Té Kombucha" loading="lazy" class="image-style-large" /> </div> </div> <div><p><strong>Materia</strong>: Bioloxía e Xeoloxía</p> <p><strong>Descrición</strong>: Contido virtual que permite comprender o proceso de cultivo do té kombucha, paso a paso, así como as súas aplicacións prácticas e creativas. Contén dous laboratorios nos que se pode expor ao cultivo a tres temperaturas distintas (16 ºC, 18 ºC e 22 ºC), comprobando os cambios producidos ao longo de dez días na súa masa e no seu pH, respectivamente, para poder extraer, finalmente, conclusións aplicando o método científico.</p> <p><strong>Tipo de recursos:</strong></p> <ul><li>Actividades interactivas</li> <li>Laboratorio virtual</li> <li>Animacións</li> </ul><p><strong>Número de sesións estimadas:</strong> 2.</p> <p><strong>Aclaracións</strong>:</p> <ul><li>Os datos empregados neste laboratorio proceden da investigación e da recollida de datos de cultivos de Kombucha reais por parte de docentes nos laboratorios dos seus centros educativos.</li> </ul></div> <div> <div>Ficheiros relacionados</div> <div> <div> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/ficheiros/recursos/Ficha%20-%20Laboratorio%20de%20T%C3%A9%20Kombucha.pdf" type="application/pdf">Ficha - Laboratorio de Té Kombucha.pdf</a></span> </div> </div> </div> <div> <div>Arbol</div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/222" hreflang="gl">Educación Primaria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/291" hreflang="gl">5º Primaria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/292" hreflang="gl">Ciencias da natureza</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/308" hreflang="gl">6º Primaria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/309" hreflang="gl">Ciencias da natureza</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/325" hreflang="gl">Educación Secundaria Obligatoria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/326" hreflang="gl">1º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/327" hreflang="gl">Bioloxía e Xeoloxía</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/340" hreflang="gl">2º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/351" hreflang="gl">Bioloxía e Xeoloxía</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/354" hreflang="gl">3º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/355" hreflang="gl">Bioloxía e Xeoloxía</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/373" hreflang="gl">4º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/381" hreflang="gl">Bioloxía e Xeoloxía</a></div> </div> </div> <div> <div>Categoría personalizada</div> <div>Dirixido a alumnado de Educación Secundaria Obrigatoria (1º, 3º e 4º ESO) para adquirir e afondar nos conceptos científicos. Pódese empregar en Educación Primaria (5º e 6º) para a introdución de ditos conceptos.</div> </div> Tue, 16 May 2023 12:31:14 +0000 dixit 2555 at https://recursos.edu.xunta.gal Tecendo Código https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/tecendo-codigo <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Tecendo Código</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>cafi.tic.contidos</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ven, 04/28/2023 - 10:28</span> <div class="field field--name-field-arbol field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field__label">Materia</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/325" hreflang="gl">Educación Secundaria Obligatoria</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/326" hreflang="gl">1º ESO</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/335" hreflang="gl">Tecnoloxía e Dixitalización</a></div> </div> </div> Fri, 28 Apr 2023 08:28:47 +0000 cafi.tic.contidos 2548 at https://recursos.edu.xunta.gal U-la chave do tesouro? https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/u-la-chave-do-tesouro <div> U-la chave do tesouro?</div> <div> <div>Votos</div> <div><form class="fivestar-form-7" id="vote--7" data-drupal-selector="fivestar-form-7" action="/rss.xml?combine=" method="post" accept-charset="UTF-8"> <div class="clearfix fivestar-average-text fivestar-average-stars fivestar-form-item fivestar-basic"><div class="js-form-item form-item custom-control custom-fivestar js-form-type-fivestar form-type-fivestar js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <div class="js-form-item form-item custom-control js-form-type-select form-type-select js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <select class="vote form-select custom-select" data-drupal-selector="edit-vote" aria-describedby="edit-vote--14--description" id="edit-vote--14" name="vote"><option value="-" >Select rating</option><option value="20" >Dar 1/5</option><option value="40" >Dar 2/5</option><option value="60" >Dar 3/5</option><option value="80" >Dar 4/5</option><option value="100" >Dar 5/5</option><option value="0" >Cancel rating</option></select> <div id="edit-vote--14--description" class="description"> <div class="fivestar-summary fivestar-summary-average-count"><span class="empty">Aínda sen votos</span></div> </div> </div> </div> </div> <input style="display:none" data-drupal-selector="edit-submit" type="submit" id="edit-submit--7" name="op" value="Valoración" class="button js-form-submit form-submit btn btn-primary"/> <input autocomplete="off" data-drupal-selector="form-ya4dioq65pnqhmovfkbp5gsw94odqswoba41z-qt1zm" type="hidden" name="form_build_id" value="form-ya4Dioq65pNQhMOvfKBp5GSw94ODqSWObA41z_QT1zM" class="form-control"/> <input data-drupal-selector="edit-fivestar-form-7" type="hidden" name="form_id" value="fivestar_form_7" class="form-control"/> </form> </div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>cafi.tic.contidos</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Lun, 04/17/2023 - 14:07</span> <div> <div>imaxe</div> <div> <img src="/sites/default/files/styles/large/public/imaxes/recursos/LOGOulaschave510_0.png?itok=qLyJQNnk" width="480" height="318" alt="Miniatura recurso" loading="lazy" class="image-style-large" /> </div> </div> <div><p>O presente Obxecto Dixital Educativo (ODE) é unha ferramenta interactiva e multimedia multiplataforma, coa que o alumnado pode mellorar e afianzar o seu coñecemento do léxico. Isto redundará na mellora da competencia da lingua, tanto oral como escrita, no coñecemento da propia identidade e no goce da literatura.</p> <p>Na páxina de inicio, o ODE ofrece catro niveis de xogo. Suxírense diversas interaccións comunicativas e promóvese o uso de diversos recursos, tanto orais coma escritos, audios e vídeos, dispoñibles nas bibliotecas (incluídas as virtuais), nos medios audiovisuais e na propia rede.</p> </div> <div> <div>Ficheiros relacionados</div> <div> <div> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/ficheiros/recursos/U-lachavedotesouro-Documento-Tecnico_galego.pdf" type="application/pdf" title="U-lachavedotesouro-Documento-Tecnico_galego.pdf">Documento técnico</a></span> </div> <div> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/ficheiros/recursos/U-lachavedotesouro-Guia-Didactica-galego.pdf" type="application/pdf" title="U-lachavedotesouro-Guia-Didactica-galego.pdf">Guía didáctica</a></span> </div> <div> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/ficheiros/recursos/U-lachavedotesouro_Manual_de_uso_galego.pdf" type="application/pdf" title="U-lachavedotesouro_Manual_de_uso_galego.pdf">Manual de uso</a></span> </div> </div> </div> <div> <div>Arbol</div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/325" hreflang="gl">Educación Secundaria Obligatoria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/395" hreflang="gl">Bacharelato</a></div> </div> </div> Mon, 17 Apr 2023 12:07:52 +0000 cafi.tic.contidos 2542 at https://recursos.edu.xunta.gal Unha pequena viaxe pola música do mundo: (5) Banaha https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/unha-pequena-viaxe-pola-musica-do-mundo-5-banaha <div>Unha pequena viaxe pola música do mundo: (5) Banaha</div> <div> <div>Votos</div> <div><form class="fivestar-form-8" id="vote--8" data-drupal-selector="fivestar-form-8" action="/rss.xml?combine=" method="post" accept-charset="UTF-8"> <div class="clearfix fivestar-average-text fivestar-average-stars fivestar-form-item fivestar-basic"><div class="js-form-item form-item custom-control custom-fivestar js-form-type-fivestar form-type-fivestar js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <div class="js-form-item form-item custom-control js-form-type-select form-type-select js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <select class="vote form-select custom-select" data-drupal-selector="edit-vote" aria-describedby="edit-vote--16--description" id="edit-vote--16" name="vote"><option value="-" >Select rating</option><option value="20" >Dar 1/5</option><option value="40" >Dar 2/5</option><option value="60" >Dar 3/5</option><option value="80" >Dar 4/5</option><option value="100" >Dar 5/5</option><option value="0" >Cancel rating</option></select> <div id="edit-vote--16--description" class="description"> <div class="fivestar-summary fivestar-summary-average-count"><span class="empty">Aínda sen votos</span></div> </div> </div> </div> </div> <input style="display:none" data-drupal-selector="edit-submit" type="submit" id="edit-submit--8" name="op" value="Valoración" class="button js-form-submit form-submit btn btn-primary"/> <input autocomplete="off" data-drupal-selector="form-wq5rxcqzflkaumx6-ctumb2r0p6x1tx2a5ux10o-oy8" type="hidden" name="form_build_id" value="form-WQ5rxcQZFLKaumx6-CTUMb2r0p6X1tX2a5ux10o-oY8" class="form-control"/> <input data-drupal-selector="edit-fivestar-form-8" type="hidden" name="form_id" value="fivestar_form_8" class="form-control"/> </form> </div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>cafi.tic.proxectos</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ven, 04/14/2023 - 14:50</span> <div> <div>imaxe</div> <div> <img src="/sites/default/files/styles/large/public/imaxes/recursos/letra_bandera.jpg?itok=LkraGZD3" width="374" height="480" alt=" Banaha" loading="lazy" class="image-style-large" /> </div> </div> <div><p>Unidade 5 do proxecto "Unha pequena viaxe pola música do mundo" para traballar o currículo de 5º de primaria a través de actividades baseadas en cancións pertencentes á música tradicional ou floclore de diversos paises do mundo.</p> <p>Congo é o protagonista desta unidade.</p> </div> <div> <div>Arbol</div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/222" hreflang="gl">Educación Primaria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/291" hreflang="gl">5º Primaria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/300" hreflang="gl">Educación artística: Música e Danza</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/308" hreflang="gl">6º Primaria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/317" hreflang="gl">Educación artística: Música e Danza</a></div> </div> </div> <div> <div>Recursos relacionados</div> <div><a href="/taxonomy/term/567" hreflang="gl">VIAXE_MUNDO_MUSICA</a></div> </div> Fri, 14 Apr 2023 12:50:50 +0000 cafi.tic.proxectos 2540 at https://recursos.edu.xunta.gal Vilardebit https://recursos.edu.xunta.gal/recurso/vilardebit-0 <div>Vilardebit</div> <div> <div>Votos</div> <div><form class="fivestar-form-9" id="vote--9" data-drupal-selector="fivestar-form-9" action="/rss.xml?combine=" method="post" accept-charset="UTF-8"> <div class="clearfix fivestar-average-text fivestar-average-stars fivestar-form-item fivestar-basic"><div class="js-form-item form-item custom-control custom-fivestar js-form-type-fivestar form-type-fivestar js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <div class="js-form-item form-item custom-control js-form-type-select form-type-select js-form-item-vote form-item-vote form-no-label"> <select class="vote form-select custom-select" data-drupal-selector="edit-vote" aria-describedby="edit-vote--18--description" id="edit-vote--18" name="vote"><option value="-" >Select rating</option><option value="20" >Dar 1/5</option><option value="40" >Dar 2/5</option><option value="60" >Dar 3/5</option><option value="80" >Dar 4/5</option><option value="100" >Dar 5/5</option><option value="0" >Cancel rating</option></select> <div id="edit-vote--18--description" class="description"> <div class="fivestar-summary fivestar-summary-average-count"><span class="empty">Aínda sen votos</span></div> </div> </div> </div> </div> <input style="display:none" data-drupal-selector="edit-submit" type="submit" id="edit-submit--9" name="op" value="Valoración" class="button js-form-submit form-submit btn btn-primary"/> <input autocomplete="off" data-drupal-selector="form-6gfhnf7pdt07ymveegdaiowxtsvc31ks7sffajrbcui" type="hidden" name="form_build_id" value="form-6GfHNF7PdT07ymveEGDAiowXtsVC31KS7SFFAJrBcUI" class="form-control"/> <input data-drupal-selector="edit-fivestar-form-9" type="hidden" name="form_id" value="fivestar_form_9" class="form-control"/> </form> </div> </div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>cafi.tic.contidos</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Ven, 04/14/2023 - 13:13</span> <div> <div>imaxe</div> <div> <img src="/sites/default/files/styles/large/public/imaxes/recursos/imaxe_representativa_vilardebit_510x338_0.jpg?itok=TqoU0Mns" width="480" height="318" alt="Miniatura recurso" loading="lazy" class="image-style-large" /> </div> </div> <div><p>Situarse en las redes. Secuencia didáctica de comunicación digital para la ciudadanía electrónica. Este Objeto Educativo Digital (ODE) prevé una serie de actividades y tareas que tienen lugar en una ciudad ficticia, Vilardebit, donde los alumnos intentarán obtener una tarjeta de ciudadanía digital tras superar varias pruebas. El objetivo fundamental es proporcionar alfabetización digital y habilidades comunicativas. El enfoque de trabajo es cooperativo y orientado a pequeños proyectos. La secuencia de entrenamiento consta de tres escenarios diferentes: el primer escenario reúne una serie de actividades de análisis y se identificará como tareas de observación. El aprendizaje en este escenario se trata principalmente de identificación y aplicación y también sirve como un lugar para aprender más conceptos teóricos. El segundo escenario, el de laboratorio, supone una mayor experimentación y las actividades previstas incluyen cierto tipo de procedimientos interactivos en los que los alumnos han de adoptar un papel más activo y requieren un mayor componente interpretativo; la intención de este escenario y reunir todas aquellas acciones en las que participes pero dentro de unos márgenes limitados y prediseñados. La última etapa, taller, reúne las actividades más creativas y la producción más abierta. Además, se incluye un escenario, Casa da cidadánía, con una serie de tareas complementarias.</p> </div> <div> <div>Ficheiros relacionados</div> <div> <div> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/ficheiros/recursos/Guia_Didactica_Vilardebit_ES.pdf" type="application/pdf" title="Guia_Didactica_Vilardebit_ES.pdf">Guía Didáctica</a></span> </div> <div> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/ficheiros/recursos/Documento_Tecnico_Vilardebit_ES.pdf" type="application/pdf" title="Documento_Tecnico_Vilardebit_ES.pdf">Documento Técnico</a></span> </div> <div> <span class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf"> <a href="/sites/default/files/ficheiros/recursos/Manual_Usuario_Vilardebit_ES.pdf" type="application/pdf" title="Manual_Usuario_Vilardebit_ES.pdf">Manual</a></span> </div> </div> </div> <div> <div>Arbol</div> <div> <div><a href="/taxonomy/term/325" hreflang="gl">Educación Secundaria Obligatoria</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/340" hreflang="gl">2º ESO</a></div> <div><a href="/taxonomy/term/343" hreflang="gl">Lingua Castelá e Literatura</a></div> </div> </div> <div> <div>Recursos relacionados</div> <div><a href="/taxonomy/term/565" hreflang="gl">Situarse en las redes</a></div> </div> Fri, 14 Apr 2023 11:13:28 +0000 cafi.tic.contidos 2534 at https://recursos.edu.xunta.gal